Novine u Erazmus+ programu 2021-2027

Еразмус+ је програм Европске уније за финансирање пројеката из области образовања, обука, младих и спорта. Ове године је ушао у нови седмогодишњи период спровођења и трајаће до 2027. године под слоганом „Обогаћује животе, шири видике“.

Буџет новог програма Еразмус+ достиже невероватних 26,2 милијарде €, што је готово двоструко више у односу на претходни програм (2014–2020.), уз приближно 2,2 милијарде € из инструмента Европске уније за међународну сарадњу.

Од ове цифре, 70% предвиђених средстава намењено је могућностима мобилности за све, у перспективи целоживотног учења. Мобилност у оквиру програма Еразмус+ позитивно утиче на образовни, друштвени, лични и професионални развој јер побољшава знање, вештине и ставове, повећава запошљивост, помаже у стицању самопоуздања и независности, подстиче знатижељу и иновативност, помаже бољем разумевању других и ствара осећај припадности Европи.

Са друге стране, 30% предвиђених средстава уложиће се у пројекте сарадње и активности за развој политика, у којима организације стичу искуство у међународној сарадњи, јачају своје капацитете, уводе иновативне приступе, размењују информације о доброј пракси и повезују се. Захваљујући тим активностима Еразмус+ имаће важну улогу у јачању отпорности и подршци опоравку и иновацијама у подручју образовања, обука, младих и спорта.

Укратко о програму Еразмус+

Програм Еразмус+ у први план ставља социјалну инклузију, зелену и дигиталну транзицију те промовисање учешћа младих у демократском животу. Намењен је свима: има више могућности за укључивање особа са смањеним могућностима и приступачнији је малим организацијама. Улаже у студијске области усмерене на будућност, као што су климатске промене, дигиталне вештине, чиста енергија, вештачка интелигенција, здравство итд. Подржава водеће иницијативе као што су Европски универзитети, центри за изврсност у стручном образовању и DiscoverEU. Подстиче здрав начин живота подржавањем пројеката аматерског спорта. Повећава могућности за мобилност и сарадњу ван Европе. Организацијама омогућује сарадњу, јачање капацитета, размену, умрежавање и политичку подршку те реформе у области образовања, обука, младих и спорта.
Инклузија и разноликост
Нови програм настоји да повећа квалитативни учинак његових активности и осигура једнаке могућности како би допрео до људи различите доби, из различитих културних средина и различитог социоекономског положаја. Посебна је пажња посвећена особама са смањеним могућностима, укључујући особе с инвалидитетом, потешкоћама у образовању или мигрантским пореклом, као и особама које живе у руралним и удаљеним подручјима.

Дигитални Еразмус

У складу с приоритетима Акционог плана за дигитално образовање, у оквиру програма развиће се могућности за приступачно и висококвалитетно дигитално учење, јачати вештине наставног особља, особа које раде с младима итд. да користе дигиталне алате и садржаје, као и да тестирају и подстичу учење на даљину и комбиновано учење. Активности мобилности у оквиру програма отвориће више прилика за стицање и развој дигиталних вештина, и то путем иницијатива као што је програм Дигитална прилика. Спровођење програма биће у знатној мери дигитализовано и поједностављено за учеснике, посебно захваљујући иницијативи за Европску студентску картицу и измењеној ИТ архитектури за кориснике и извршна тела.

Зелени Еразмус

У складу с европским зеленим планом, програм ће служити као пример јер ће подстицати учеснике да уместо авиона бирају превозна средства с мање емисија CО2. Средства из програма Еразмус усмериће се и на изградњу знања и разумевање одрживости и климатске политике како би Европљани стекли компетенције на светском нивоу потребне за стварање одрживог друштва, начина живота и економије.

Могућности за мобилност

Мобилност ученика и особља главна је активност програма Еразмус+. Очекује се да ће током трајања програма у активностима мобилности у иностранству учествовати око 10 милиона полазника, укључујући ученике и студенте, професоре, учитеље, наставнике, предаваче и тренере у свим секторима. Захваљујући јединственом искуству живљења, студирања, оспособљавања или путовања у иностранство, учесници стичу самопоуздање и трансверзалне вештине, откривају различите културе и граде мреже личних и професионалних односа с људима из других земаља. То повећава њихову запошљивост и активно учешће у друштву те доприноси већој социјалној укључености и јачању европског идентитета. С обзиром на флексибилнији облик и трајање мобилности, студенти ће имати још више прилика за студирање или стажирање у Европи и шире. Нова мобилна апликација Еразмус+ биће им при руци у свакој фази њиховог путовања.

Ново
 • У високом образовању ће се у комбинованим интензивним програмима учење путем интернета и тимски рад комбиновати с краткорочном физичком мобилношћу у иностранству.
 • У оквиру програма Еразмус+ финансираће се и краткорочна и дугорочна мобилност ученика у сврху учења, а прилика за стицање искуства у иностранству нуди се и појединцима и целим разредима.
 • Програм ће подржати и мобилност полазника образовања одраслих. Одраслима се нуде прилагођене могућности за обуке и образовање у сврху личног развоја или знатног побољшања кључних компетенција.
 • Ради подстицања учешћа у демократском животу, програм ће подржати локалне и транснационалне иницијативе под вођством неформалних група младих или организација младих како би се, путем пројеката активног учешћа младих, млади укључили и научили учествовати у друштву.
 • Након успешне пилот-фазе иницијатива DiscoverEU биће саставни део дела програма Еразмус+ за младе. Осамнаестогодишњаци ће добити прилику за путовање Европом у трајању до месец дана, по могућности возом. DiscoverEU повезује младе Европљане и омогућује им да откривају богату европску културну баштину при чему стичу кључне компетенције и животне вештине, али и добре навике бирања одрживих начина путовања.
 • Активности мобилности биће допуњене могућностима за учење језика путем Еразмус+ платформе за онлајн језичку подршку.

Пројекти сарадње

Еразмус+ ће повећати подршку пројектима који подстичу сарадњу и размену праксе, чиме ће кључним актерима омогућити да боље искористе нове технологије, развију иновативне методе подучавања, обука и учења, промовишу неформално учење и развију заједничке алате и активности.

Ново
 • Захваљујући новим малим партнерствима, програм ће одсад користити већем спектру учесника. Мали износи бесповратних средстава, краткотрајност и једноставни захтеви омогућиће учешће нових учесника и малих организација.
 • Потпуно увођење иницијативе Европски универзитети омогућиће дубинску и системску сарадњу високошколских установа, чиме ће се повећати квалитет и конкурентност европског високог образовања.
 • У оквиру новог програма у потпуности ће се увести платформе Центара изврсности у стручном образовању. Они ће бити извор висококвалитетних стручних вештина, подржаваће предузетничке активности и подстицати инклузију и иновативност.
 • Еразмус Академије за унапређење образовања наставника удруживаће стручно знање и наставном особљу нудити усавршавање, између осталог, у подручју учења путем интернета и на даљину, те осигурати укључивање полазника с мање могућности.
 • Еразмус Мундус заједнички мастер програми имаће нове карактеристике за подстицање учешћа високошколских установа партнерских земаља и стварање јединствених могућности за мобилност студената унутар и изван Европе.
 • Ради подстицања иновативности, креативности и учешћа, нови програм промовисаће партнерства усмерена на будућност, велике пројекте чији је циљ утврдити, развити, тестирати и/или оцењивати иновативне приступе који би могли постати уобичајена пракса и унапредити системе образовања и обука.
 • Изградњом капацитета с институцијама у партнерским земљама у свету у подручју стручног образовања и обука те спорта допуниће се постојеће активности јачања капацитета у подручју високог образовања и младих.
 • Спортска димензија програма побољшаће се промовисањем партнерстава за сарадњу и непрофитних спортских догађања како би се скренула пажња на улогу спорта у различитим подручјима, као што су социјална инклузија, једнаке могућности и физичке активности корисне за здравље.

Подршка развоју политика и сарадњи

Програм подстиче развој политика и сарадњу на нивоу ЕУ, чиме доприноси националним реформама и модернизацији у подручју образовања, обука, младих и спорта. Ти се циљеви између осталог остварују узајамним учењем и разменама, аналитичким радом, анкетама, студијама и сарадњом с другим међународним организацијама. Пројекти Европска омладина заједно подржаће развој више транснационално структурисане сарадње, између осталог и путем интернета, између различитих организација младих како би се успоставила или ојачала партнерства усмерена на солидарност и инклузивно демократско учешће свих.

Жан Моне активности

Жан Моне активности и даље ће знатно доприносити настојањима о европској интеграцији подстицањем знања и упућености у питања повезана са ЕУ. Нови програм повећава могућности за подучавање, учење и расправу о ЕУ.

Ново

Жан Моне за школе прошириће активности са универзитета на школе и друге установе за образовање и обуке.

Желите да сазнате више?

На страницама програма Еразмус+ истражите све могућности које се нуде, а на платформи Еразмус+ за резултате пројеката сазнајте више о финансираним пројектима.

Програмом управљају и проводе га Европска комисија, националне агенције и Извршна агенција за образовање и културу.

Започните своје Еразмус+ путовање на следећим платформама!
Платформа eTwinning за васпитаче, наставнике и школско особље.
Портал School Education Gateway за наставно особље, креаторе политика и истраживаче у подручју образовања.
Платформа EPALE за практичаре у образовању одраслих.
Европски портал за младе и Youthpass за младе и организације младих.

Пратите нас на друштвеним мрежама!
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn.