Novine u Erazmus+ programu 2021-2027

Erazmus+ je program Evropske unije za finansiranje projekata iz oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta. Ove godine je ušao u novi sedmogodišnji period sprovođenja i trajaće do 2027. godine pod sloganom „Obogaćuje živote, širi vidike“.

Budžet novog programa Erazmus+ dostiže neverovatnih 26,2 milijarde €, što je gotovo dvostruko više u odnosu na prethodni program (2014–2020.), uz približno 2,2 milijarde € iz instrumenta Evropske unije za međunarodnu saradnju.

Od ove cifre, 70% predviđenih sredstava namenjeno je mogućnostima mobilnosti za sve, u perspektivi celoživotnog učenja. Mobilnost u okviru programa Erazmus+ pozitivno utiče na obrazovni, društveni, lični i profesionalni razvoj jer poboljšava znanje, veštine i stavove, povećava zapošljivost, pomaže u sticanju samopouzdanja i nezavisnosti, podstiče znatiželju i inovativnost, pomaže boljem razumevanju drugih i stvara osećaj pripadnosti Evropi.

Sa druge strane, 30% predviđenih sredstava uložiće se u projekte saradnje i aktivnosti za razvoj politika, u kojima organizacije stiču iskustvo u međunarodnoj saradnji, jačaju svoje kapacitete, uvode inovativne pristupe, razmenjuju informacije o dobroj praksi i povezuju se. Zahvaljujući tim aktivnostima Erazmus+ imaće važnu ulogu u jačanju otpornosti i podršci oporavku i inovacijama u području obrazovanja, obuka, mladih i sporta.

Ukratko o programu Erazmus+

Program Erazmus+ u prvi plan stavlja socijalnu inkluziju, zelenu i digitalnu tranziciju te promovisanje učešća mladih u demokratskom životu. Namenjen je svima: ima više mogućnosti za uključivanje osoba sa smanjenim mogućnostima i pristupačniji je malim organizacijama. Ulaže u studijske oblasti usmerene na budućnost, kao što su klimatske promene, digitalne veštine, čista energija, veštačka inteligencija, zdravstvo itd. Podržava vodeće inicijative kao što su Evropski univerziteti, centri za izvrsnost u stručnom obrazovanju i DiscoverEU. Podstiče zdrav način života podržavanjem projekata amaterskog sporta. Povećava mogućnosti za mobilnost i saradnju van Evrope. Organizacijama omogućuje saradnju, jačanje kapaciteta, razmenu, umrežavanje i političku podršku te reforme u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta.
Inkluzija i raznolikost
Novi program nastoji da poveća kvalitativni učinak njegovih aktivnosti i osigura jednake mogućnosti kako bi dopreo do ljudi različite dobi, iz različitih kulturnih sredina i različitog socioekonomskog položaja. Posebna je pažnja posvećena osobama sa smanjenim mogućnostima, uključujući osobe s invaliditetom, poteškoćama u obrazovanju ili migrantskim poreklom, kao i osobama koje žive u ruralnim i udaljenim područjima.

Digitalni Erazmus

U skladu s prioritetima Akcionog plana za digitalno obrazovanje, u okviru programa razviće se mogućnosti za pristupačno i visokokvalitetno digitalno učenje, jačati veštine nastavnog osoblja, osoba koje rade s mladima itd. da koriste digitalne alate i sadržaje, kao i da testiraju i podstiču učenje na daljinu i kombinovano učenje. Aktivnosti mobilnosti u okviru programa otvoriće više prilika za sticanje i razvoj digitalnih veština, i to putem inicijativa kao što je program Digitalna prilika. Sprovođenje programa biće u znatnoj meri digitalizovano i pojednostavljeno za učesnike, posebno zahvaljujući inicijativi za Evropsku studentsku karticu i izmenjenoj IT arhitekturi za korisnike i izvršna tela.

Zeleni Erazmus

U skladu s evropskim zelenim planom, program će služiti kao primer jer će podsticati učesnike da umesto aviona biraju prevozna sredstva s manje emisija CO2. Sredstva iz programa Erazmus usmeriće se i na izgradnju znanja i razumevanje održivosti i klimatske politike kako bi Evropljani stekli kompetencije na svetskom nivou potrebne za stvaranje održivog društva, načina života i ekonomije.

Mogućnosti za mobilnost

Mobilnost učenika i osoblja glavna je aktivnost programa Erazmus+. Očekuje se da će tokom trajanja programa u aktivnostima mobilnosti u inostranstvu učestvovati oko 10 miliona polaznika, uključujući učenike i studente, profesore, učitelje, nastavnike, predavače i trenere u svim sektorima. Zahvaljujući jedinstvenom iskustvu življenja, studiranja, osposobljavanja ili putovanja u inostranstvo, učesnici stiču samopouzdanje i transverzalne veštine, otkrivaju različite kulture i grade mreže ličnih i profesionalnih odnosa s ljudima iz drugih zemalja. To povećava njihovu zapošljivost i aktivno učešće u društvu te doprinosi većoj socijalnoj uključenosti i jačanju evropskog identiteta. S obzirom na fleksibilniji oblik i trajanje mobilnosti, studenti će imati još više prilika za studiranje ili stažiranje u Evropi i šire. Nova mobilna aplikacija Erazmus+ biće im pri ruci u svakoj fazi njihovog putovanja.

Novo
 • U visokom obrazovanju će se u kombinovanim intenzivnim programima učenje putem interneta i timski rad kombinovati s kratkoročnom fizičkom mobilnošću u inostranstvu.
 • U okviru programa Erazmus+ finansiraće se i kratkoročna i dugoročna mobilnost učenika u svrhu učenja, a prilika za sticanje iskustva u inostranstvu nudi se i pojedincima i celim razredima.
 • Program će podržati i mobilnost polaznika obrazovanja odraslih. Odraslima se nude prilagođene mogućnosti za obuke i obrazovanje u svrhu ličnog razvoja ili znatnog poboljšanja ključnih kompetencija.
 • Radi podsticanja učešća u demokratskom životu, program će podržati lokalne i transnacionalne inicijative pod vođstvom neformalnih grupa mladih ili organizacija mladih kako bi se, putem projekata aktivnog učešća mladih, mladi uključili i naučili učestvovati u društvu.
 • Nakon uspešne pilot-faze inicijativa DiscoverEU biće sastavni deo dela programa Erazmus+ za mlade. Osamnaestogodišnjaci će dobiti priliku za putovanje Evropom u trajanju do mesec dana, po mogućnosti vozom. DiscoverEU povezuje mlade Evropljane i omogućuje im da otkrivaju bogatu evropsku kulturnu baštinu pri čemu stiču ključne kompetencije i životne veštine, ali i dobre navike biranja održivih načina putovanja.
 • Aktivnosti mobilnosti biće dopunjene mogućnostima za učenje jezika putem Erazmus+ platforme za onlajn jezičku podršku.

Projekti saradnje

Erazmus+ će povećati podršku projektima koji podstiču saradnju i razmenu prakse, čime će ključnim akterima omogućiti da bolje iskoriste nove tehnologije, razviju inovativne metode podučavanja, obuka i učenja, promovišu neformalno učenje i razviju zajedničke alate i aktivnosti.

Novo
 • Zahvaljujući novim malim partnerstvima, program će odsad koristiti većem spektru učesnika. Mali iznosi bespovratnih sredstava, kratkotrajnost i jednostavni zahtevi omogućiće učešće novih učesnika i malih organizacija.
 • Potpuno uvođenje inicijative Evropski univerziteti omogućiće dubinsku i sistemsku saradnju visokoškolskih ustanova, čime će se povećati kvalitet i konkurentnost evropskog visokog obrazovanja.
 • U okviru novog programa u potpunosti će se uvesti platforme Centara izvrsnosti u stručnom obrazovanju. Oni će biti izvor visokokvalitetnih stručnih veština, podržavaće preduzetničke aktivnosti i podsticati inkluziju i inovativnost.
 • Erazmus Akademije za unapređenje obrazovanja nastavnika udruživaće stručno znanje i nastavnom osoblju nuditi usavršavanje, između ostalog, u području učenja putem interneta i na daljinu, te osigurati uključivanje polaznika s manje mogućnosti.
 • Erazmus Mundus zajednički master programi imaće nove karakteristike za podsticanje učešća visokoškolskih ustanova partnerskih zemalja i stvaranje jedinstvenih mogućnosti za mobilnost studenata unutar i izvan Evrope.
 • Radi podsticanja inovativnosti, kreativnosti i učešća, novi program promovisaće partnerstva usmerena na budućnost, velike projekte čiji je cilj utvrditi, razviti, testirati i/ili ocenjivati inovativne pristupe koji bi mogli postati uobičajena praksa i unaprediti sisteme obrazovanja i obuka.
 • Izgradnjom kapaciteta s institucijama u partnerskim zemljama u svetu u području stručnog obrazovanja i obuka te sporta dopuniće se postojeće aktivnosti jačanja kapaciteta u području visokog obrazovanja i mladih.
 • Sportska dimenzija programa poboljšaće se promovisanjem partnerstava za saradnju i neprofitnih sportskih događanja kako bi se skrenula pažnja na ulogu sporta u različitim područjima, kao što su socijalna inkluzija, jednake mogućnosti i fizičke aktivnosti korisne za zdravlje.

Podrška razvoju politika i saradnji

Program podstiče razvoj politika i saradnju na nivou EU, čime doprinosi nacionalnim reformama i modernizaciji u području obrazovanja, obuka, mladih i sporta. Ti se ciljevi između ostalog ostvaruju uzajamnim učenjem i razmenama, analitičkim radom, anketama, studijama i saradnjom s drugim međunarodnim organizacijama. Projekti Evropska omladina zajedno podržaće razvoj više transnacionalno strukturisane saradnje, između ostalog i putem interneta, između različitih organizacija mladih kako bi se uspostavila ili ojačala partnerstva usmerena na solidarnost i inkluzivno demokratsko učešće svih.

Žan Mone aktivnosti

Žan Mone aktivnosti i dalje će znatno doprinositi nastojanjima o evropskoj integraciji podsticanjem znanja i upućenosti u pitanja povezana sa EU. Novi program povećava mogućnosti za podučavanje, učenje i raspravu o EU.

Novo

Žan Mone za škole proširiće aktivnosti sa univerziteta na škole i druge ustanove za obrazovanje i obuke.

Želite da saznate više?

Na stranicama programa Erazmus+ istražite sve mogućnosti koje se nude, a na platformi Erazmus+ za rezultate projekata saznajte više o finansiranim projektima.

Programom upravljaju i provode ga Evropska komisija, nacionalne agencije i Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu.

Započnite svoje Erazmus+ putovanje na sledećim platformama!
Platforma eTwinning za vaspitače, nastavnike i školsko osoblje.
Portal School Education Gateway za nastavno osoblje, kreatore politika i istraživače u području obrazovanja.
Platforma EPALE za praktičare u obrazovanju odraslih.
Evropski portal za mlade i Youthpass za mlade i organizacije mladih.

Pratite nas na društvenim mrežama!
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn.