Novi Erazmus+ program

Erazmus+ je najveći evropski obrazovni program koji ulazi u novi sedmogodišnji period sprovođenja koji će trajati od 2021. do 2027. godine. Organizacije imaju priliku da konkurišu za projekte različitih tipova mobilnosti i saradnje u oblasti opšteg, stručnog, visokog i obrazovanja odraslih, mladih i sporta, a od ovog roka su dostupni i novi modaliteti učešća.

Srbija je punopravna članica programa Erazmus+ od 2019. godine i ima status programske zemlje, te očekujemo da će se taj status nastaviti i u novom programu, što znači da bi ustanove i organizacije iz Srbije mogle da nastave da se prijavljuju za sve vrste projekata kao i države članice Evropske unije. Čim se novi program usvoji na nivou Evropske unije, biće formalno preduzeti koraci za punopravno učešće Republike Srbije u ovom programu.

Predviđeni budžet za ovaj sedmogodišnji period novog Erazmus+ programa je veći nego ikada i iznosi 26 milijardi evra.

Opšti cilj i prioriteti novog programa

Novi Erazmus+ program direktno nasleđuje program iz 2014-2020. godine sa još većim nastojanjem da omogući učešće većem broju učesnika i širem spektru organizacija. S tim u vezi, novi program ističe inkluzivnost, zelene inicijative i digitalizaciju kao ključne i najvažnije prioritete koje podržava kroz niz finansijskih mehanizama, zatim jačanje građanskih vrednosti, dijalog kultura, toleranciju i razumevanje društvenog, kulturnog i istorijskog nasleđa.

Opšti cilj Programa je da, kroz celoživotno učenje, podrži obrazovni, profesionalni i lični razvoj ljudi u oblasti obrazovanja, obuka, omladine i sporta.

Provođenje vremena u drugoj zemlji sa ciljem učenja, odnosno usavršavanja i rada trebalo bi da postane standard, kao i poznavanje dva strana jezika pored maternjeg.

Na taj način Program značajno doprinosi održivom rastu, kvalitetnijim radnim mestima i socijalnoj koheziji, podstiče inovacije i premošćavanje jaza u znanju, veštinama i kompetencijama u Evropi.

Struktura programa

• Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca;

U projektima mobilnosti mogu učestvovati studenti i nastavno osoblje u visokom obrazovanju, nastavnici u opštem obrazovanju, nastavnici i učenici u stručnom obrazovanju, edukatori u obrazovanju odraslih i mladi i omladinski radnici u oblasti mladih. Novi program će pružiti mogućnost i učenicima u opštem obrazovanju, kao i polaznicima u obrazovanju odraslih da učestvuju u projektima mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština.

• Ključna aktivnost 2 – Saradnja za inovacije i razmene dobrih praksi;

Projekti u okviru ključne aktivnosti 2 se odnose na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka i mladih u programskim zemljama, sa ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi, kao i inovacija i izvrsnosti.

• Ključna aktivnost 3 – Podrška za reformu politika.

Projekti u ovoj ključnoj aktivnosti pružaju mogućnosti za sprovođenje aktivnosti usmerenih na podsticanje razvoj inovativnih politika, dijaloga i sprovođenja politika i razmene znanja u oblastima obrazovanja, obuka i mladih.
Žan Mone aktivnosti će, kao i do sada, predstavljati poseban deo programa, s tim što će u novom programu, pored oblasti visokog obrazovanja, Žan Mone biti dostupan i ustanovama iz oblasti opšteg i stručnog obrazovanja.
Dodatno, podrška inicijativama kao što su Evropski univerziteti, Centri za izvrsnost u stručnom obrazovanju i DiscoverEU, veoma je važan deo novog Erazmus+ programa 2021-2027.

U narednom periodu Fondacija Tempus organizuje Erazmus+ nedelju tokom koje je planiran veliki broj aktivnosti posvećenih informisanju svih zainteresovanih o Erazmus+ programu. Tokom nedelje učesnicima će biti predstavljene mogućnosti za konkurisanje u okviru Erazmus+ poziva za konkursni rok za 2021. godinu.

Nakon informativnih dana, Fondacija Tempus će organizovati i radionice posvećene pripremi projektnih prijava. Takođe, kao i ranije, projektne grupe Fondacije Tempus će biti na raspolaganju svim zainteresovanima za organizovanje individualnih savetovanja u vezi projektnih prijava. Pored toga, kao i svake godine, korisnicima će biti dostupne i nova Erazmus+ brošura i drugi materijali značajni za pripremu projektnih prijava, kako bismo vam približili sve specifičnosti novog Programa i pomogli da podnesete što kvalitetniju prijavu projekta.

Za detaljnije informacije, nedoumice i pojašnjenja, Fondacija Tempus Vam je na raspolaganju putem kontakata navedenih ovde.