Nove aktivnosti međunarodne saradnje (TCA) za mlade

Aktivnosti međunarodne razmene (Transnational Cooperation Activities – TCA) su namenjene pojedincima zaposlenim i aktivnim u sektoru formalnog obrazovanja i omladinskom sektoru.

Trenutno je za učesnike iz Srbije otvoreno nekoliko događaja na koje se zainteresovani mogu prijaviti. U slučaju promena u načinu i datumu realizacije događaja zbog  mera u vezi sa pandemijom korona virusa, izabrani učesnici će biti blagovremeno obavešteni od strane organizatora.

VulnerABILITY : Transforming Weaknesses into Strengths for Social Inclusion

Ovaj TCA posvećen je temi inkluzije pripadnika osetljivih grupa u kontekstu omladinskog rada i biće održan u Briselu od 19. do 24. oktobra ove godine. Tokom treninga, učesnici će imati priliku da razmotre načine na koje pripadnici osetljivih grupa mogu biti aktivno uključeni, prepoznati i angažovani u aktivnostima omladinskog rada kao i lokalnoj zajednici. Trening će takođe biti posvećen temi razvoja kompetencija i rezilijentnosti ovih osoba kroz aktivnosti neformalnog učenja i saradnje.

Zainteresovani se mogu prijaviti za učešće popunjavanjem registracionog formulara najkasnije do 4. septembra.

Conference: „On track 4 – Different youth work approaches for different NEET situations“

Glavna tema ove trodnevne međusektorske TCA konferencije, koji se održava u Istanbulu od 8. do 12. decembra ove godine, jeste podrška mladim osobama iz NEET kategorije tj. mladih koji nisu zaposleni i ne nalaze se u nekom od programa obuke ili obrazovanja. Konferencija će okupiti predstavnike omladinskog rada i drugih sektora koji se bave mladima (formalnog obrazovanja, zapošljavanja, socijalnog i poslovnog sektora…).

Omladinski radnici će kroz učešće na ovoj konferenciji moći da se upoznaju sa izazovima sa kojima se ova grupa mladih suočava i načinima na koje lokalna zajednica, kroz međusektorsku saradnju, može doprineti njihovom rešavanju. Konferencija će takođe biti posvećen idejama i inicijativama za osnaživanje i aktivno uključivanje NEET mladih na tržištu rada.

Ukoliko ste zainteresovani, za učešće se možete prijaviti popunjavanjem registracionog formulara najkasnije do 6. septembra.

Special Puzzle

Cilj TCA seminara za uspostavljenje partnerstava pod nazivom „Special Puzzle“ jeste otvaranje prilika za aktivnu saradnju između organizacija koje rade sa mladima sa hendikepom. Seminar se održava u Viljnusu od 23. do 27. decembra ove godine i tom prilikom razne omladinske organizacije će moći da se međusobno predstave, upoznaju i otvore prilike za aktivnu saradnju u budućem radu sa mladima sa hendikepom.

Ukoliko ste zainteresovani, za učešće se možete prijaviti popunjavanjem registracionog formulara najkasnije do 17. septembra.

MOOC about Erasmus+ funding opportunities for youth

Veliki otvoreni onlajn kurs – „Erasmus+ funding opportunities for youth“ predstavlja odličnu priliku za upoznavanje sa raznovrsnim mogućnostima u okviru Erasmus+ programa. Kurs se održava od 1. septembra do 31. decembra 2020. godine i sastojaće se iz niza video materijala, intervjua, primera dobre prakse i ostalih onlajn resursa koji će biti dostupni na onlajn platformi za učenje. Tokom tri meseca,  učesnici će moći da nauče nešto više o samom Erasmus+ programu, pisanju projekata, primerima dobre prakse i aktuelnim mogućnostima za saradnju i unapređivanje aktivnosti i usluga u sektoru omladinskog rada.

Učešće na ovom kursu je besplatno, a kursu možete pristupiti putem kratke registracije najkasnije do 29. avgusta.