Nova video uputstva za popunjavanje Erazmus+ prijavnih formulara za mlade u 2019.

Fondacije Tempus je pripremila nova video uputstva za popunjavanje Erazmus+ prijavnih formulara u oblasti mladih za 2019. godinu.

Video uputstva za tri Ključne aktivnosti (KA1, KA2 i KA3) će olakšati proces popunjavanja prijave i razrešiti nedoumice koje se mogu javiti u ovom procesu. Prvi deo video uputstva sadrži opšte informacije o online formularu, zatim sledi deo o njegovoj strukturi i sadržaju projektne prijave i na kraju su dati praktični saveti za popunjavanje određenih polja i prevazilaženje najčešćih izazova.

U nastavku se nalaze linkovi ka uputstvima:

Prijave za KA1, KA2 i KA3 projekte u oblasti mladih podnose se do 12. februara, 30. aprila i 1. oktobra 2019. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (GMT+1). Više informacija o okvirnim sredstvima po rokovima za oblast mladih mogu se naći na ovom linku.

Zainteresovani se za sva pitanja mogu obratiti Grupi za Mlade Fondacije Tempus na mail youth@tempus.ac.rs ili telefonom na 011/3342430 opcija 5.