Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018.: rezultati odabira strateških partnerstava za oblast visokog obrazovanja (KA203)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata strateških partnerstava za oblast visokog obrazovanja (KA203), u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+, konkursni rok 2018.

 

Odluke o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

Projekti strateških partnerstava predloženi za finansiranje za oblast visokog obrazovanja (KA203):

broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA203-000428 Business Opportunity Support System upgrade for strengthening European innovation ecosystem Univerzitet u Beogradu 135.926,00
2. 2018-1-RS01-KA203-000432 Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems Univerzitet u Novom Sadu 98.476,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.