Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018.: rezultati odabira strateških partnerstava za oblast opšteg obrazovanja (KA201)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata strateških partnerstava za oblast opšteg obrazovanja (KA201), u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+, konkursni rok 2018.

 

Odluke o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

Projekti strateških partnerstava predloženi za finansiranje za oblast opšteg obrazovanja (KA201):

broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA201-000423 Living books in schools Osnovna škola ”Kosta Trifković” Novi Sad 59.730,00
2. 2018-1-RS01-KA201-000439 Social and Financial Education for Engagement, Entrepreneurship and Employment ”Pomoć deci”, Beograd 98.485,00
3. 2018-1-RS01-KA201-000427 Dare to be Different- Creative Drama in Education Osnovna škola „Olga Milošević“, Smederevska Palanka 54.910,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.