Nacionalni poziv za Erazmus+ projekte za 2018: rezultati odabira projekata za finansiranje za oblast mobilnost mladih

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast mobilnosti mladih, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

Projekti odabrani za finansiranje:

Broj Ref. broj prijave

Naziv projekta

Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA105-000392 Let’s create crafts together and tell a story! Udruženje građana “Etno-forma”, Jagodina 7.400,00
2. 2018-1-RS01-KA105-000378 Leaving youth – facing the truth Odred izviđača „10. Oktobar“, Velika Plana 9.694,00
3. 2018-1-RS01-KA105-000365 Games and Multicultural Europe Odred izviđača „10. Oktobar“, Velika Plana 13.432,00
4. 2018-1-RS01-KA105-000394 Mogu da kažem – nije OK Dečiji centar, Zaječar 16.350,00
5. 2018-1-RS01-KA105-000334 Health is the First Step to Empowerment Alijansa omladinskih radnika, Vranje 19.397,00
6. 2018-1-RS01-KA105-000408 Šta smo mi bez korena? Fokus Caribrod, Dimitrovgrad 16.941,00
7. 2018-1-RS01-KA105-000398 Youth Agents of Social Change Užički centar za prava deteta, Užice 17.748,00
8. 2018-1-RS01-KA105-000341 Akademija za omladinske LGBT lidere Asocijacija Duga, Šabac 10.192,00
9. 2018-1-RS01-KA105-000379 Facilitate Faith Iuventa, Šabac 13.331,00
10. 2018-1-RS01-KA105-000375 GREEN VOICE OF YOUTH IN MEDIA: innovations and (environmentally) responsible consumer behavior Mladi istraživači Srbije, Beograd 12.648,00
11. 2018-1-RS01-KA105-000405 SENSES OF EUROPE EDUFONS – Centar za celoživotno obrazovanje, Novi Bečej 8.550,00
12. 2018-1-RS01-KA105-000357

 

Disability rights advocacy –nothing about us without us! Centar za razvojnu politiku i saradnju, Novi Pazar 29.277,00

 

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

Broj Ref. broj  prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA105-000404

 

Better Access to European Cultures Centar za omladinski i društveni razvoj RES POLIS, Novi Sad 12.973,00
2. 2018-1-RS01-KA105-000409

 

Intercultural competences in youth work in contemporary Europe Edukativni centar,  Kruševac 11.545,00
3. 2018-1-RS01-KA105-000389

 

Drivers of Change: Increasing youth participation through education on project management and cross-border cooperation Balkans, Let’s Get up! organizacija, Zrenjanin 16.492,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.