Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018: rezultati odabira projekata za finansiranje za oblast obrazovanje odraslih (KA1)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast obrazovanje odraslih, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

Projekti odabrani za finansiranje:

 

Broj Broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA104-000295 The Culture and the Use of ICT in Teaching Spanish as a Foreign Language Udruženje profesora španskog jezika Srbije, Beograd 15.533,00
2. 2018-1-RS01-KA104-000297 Primena osnova programa Reggio Emilia u vrtićima Udruženje za podsticanje dečijeg razvoja “Veliki mali svet”, Beograd 10.665,00
3. 2018-1-RS01-KA104-000207 Developing Competences for Efficient Use of Language, New Methodology and Innovative Technology in EFL Classroom Agencija “Blackbird”, Čačak 9.880,00
4. 2018-1-RS01-KA104-000212 Learning and Sharing for Better Teaching Udruženje nastavnika engleskog jezika ELTA, Beograd 17.851,00
5. 2018-1-RS01-KA104-000258 Celoživotno učenje kao obrazovanje za budućnost Osnovna škola „Sveti Sava“, Požarevac 6.240,00
6. 2018-1-RS01-KA104-000325 Market of Entrepreneurship Putevima preduzetništva, Novi Sad 9.644,00
7. 2018-1-RS01-KA104-000304 Prison education: The way to be free Društvo andragoga Srbije, Beograd 16.448,00

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

Broj Ref. Broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava
1. 2018-1-RS01-KA104-000327 Move on! Tehnička škola Knjaževac 6.308,00
2. 2018-1-RS01-KA104-000233 Raising quality  of language services on the road to EU Studio za strane jezike “Queen Victoria”, Beograd 4.820,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.