Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018: rezultati odabira strateških partnerstava za oblast stručnog obrazovanja i obuka (KA202)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata strateških partnerstava za oblast stručnog obrazovanja i obuka (KA202) u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+, konkursni rok 2018.

Odluke o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

Projekti strateških partnerstava predloženi za finansiranje za oblast stručnog obrazovanja i obuka (KA202):

Broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA202-000411 ECVET Training for Operators of IoT-enabled Smart Buildings Univerzitet u Nišu 83.121,00
2. 2018-1-RS01-KA202-000435 The way of jeans Škola za dizajn tekstila i kože, Novi Pazar 68.004,00
3. 2018-1-RS01-KA202-000410 Budi kreativan – Osiguraj svoju budućnost Naučni centar za kreativni razvoj- IDEALL, Novi Sad 56.932,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.