Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018.: rezultati odabira strateških partnerstava za oblast mladih

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata strateških partnerstava za oblast mladih u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+, konkursni rok 2018.

Odluke o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

Projekti strateških partnerstava PREDLOŽENIH ZA FINANSIRANJE za oblast mladih (KA205):

Broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava
1. 2018-2-RS01-KA205-000469 Youth work – uprising beyond the borders  Nacionalna asocijacija praktičara omladinskog rada – NAPOR, Novi Sad 49.573,00 EUR

 

2. 2018-2-RS01-KA205-000464 Growing Growers  AMA Centar za negu čoveka i prirode, Pirot 24.920,00 EUR
3. 2018-2-RS01-KA205-000460 Youth Empowerment and Entrepreneurial Revolution  Fondacija SOS Dečja sela Srbija, Beograd 32.840,00 EUR
2018-2-RS01-KA205-000448

 

 

Design Your Job 4

Centar za omladinski i društveni razvoj “RES POLIS”, Novi Sad 38.732,00 EUR

 

 

Projekti strateških partnerstava za oblast ”Mladi” (KA205) na rezervnoj listi za finansiranje:

Broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava

 

1. 2018-2-RS01-KA205-000445 Supporting and empowering volunteer-involving organisations in creating favourable, supportive and appreciative environments for volunteers Udruženje za mlade Srbije, Beograd 37.166,00 EUR
2. 2018-2-RS01-KA205-000462 Social Inclusion Through Peer Support Schemes Centar za pozitivni razvoj dece i omladine, Beograd 78.641,00 EUR

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije/ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.