Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018: rezultati odabira projekata za finansiranje za oblast stručnog obrazovanja i obuka (KA1)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast stručnog obrazovanje i obuka, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

Projekti odabrani za finansiranje:

Broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA102-000273 Be in a practical mode Elektrotehnička škola “Mija Stanimirović”, Niš 6.100,00
2. 2018-1-RS01-KA102-000291 Modern business administration between Serbia and the European Union Pravno-birotehnička škola „Dimitrije Davidović“, Beograd 20.749,00
3. 2018-1-RS01-KA102-000323 Osvesti se, priroda te čeka Poljoprivredno-hemijska škola „Dr Đorđe Radić“, Kraljevo 7.464,00
4. 2018-1-RS01-KA102-000213 Training of students in organic fruit growing Poljoprivredna škola sa domom učenika „Sonja Marinković“, Požarevac 25.383,00
5. 2018-1-RS01-KA102-000226 Kroz digitalna vrata ulazimo u Evropsku budućnost Mašinsko elektrotehnička škola, Bor 20.808,00
6. 2018-1-RS01-KA102-000265 Evropski standardi u učenju zasnovanim  na radu Ekonomska škola, Pirot 14.993,00
7. 2018-1-RS01-KA102-000305 Održivi razvoj škole Elektrotehnička škola “Nikola Tesla”, Beograd 6.815,00
8. 2018-1-RS01-KA102-000322 „Socijalna integracija kroz jednak pristup stručnom obrazovanju i obuci (VET)” Mlekarska škola sa domom učenika „Dr Obren Pejić“, Pirot 14.993,00
9. 2018-1-RS01-KA102-000289 Poslovne veštine Hemijsko-prehrambena tehnološka škola, Beograd 10.904,00
10. 2018-1-RS01-KA102-000313 Stručna praksa i karijerno vođenje u međunarodnom okruženju Tehnička škola za dizajn kože, Beograd 27.342,00

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

 

Broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava

 (EUR)

1. 2018-1-RS01-KA102-000278 Znanje i iskustvo kao motivacioni faktori Srednja ekonomska škola, Sombor 8.310.00
2. 2018-1-RS01-KA102-000294 Mobilnošću do unapređenja kvaliteta nastave Tehnička škola, Čačak 7.464,00
3. 2018-1-RS01-KA102-000243 Dual education-path to the Europe Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika, Šabac 21.786,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.