Nacionalna Euroguidance konferencija ,,Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi“

Nacionalni centar evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju – Euroguidance, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom omladine i sporta organizuje sedmu nacionalnu konferenciju ,,Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi“ koja se održava u četvrtak, 3. oktobra 2019. godine od 10 do 17 časova, u hotelu Metropol u Beogradu (Bulevar kralja Aleksandra 69).

Konferencija će predstavljati priliku za razmenu informacija i unapređenje saradnje svih aktera u sistemu karijernog vođenja i savetovanja (KViS) u Republici Srbiji. Četvrtu godinu zaredom, na konferenciji će biti dodeljene nagrade i priznanja u sklopu Nacionalnog takmičenja u oblasti karijernog vođenja i savetovanja, a tokom poster sesije, učesnici konferencije će moći detaljnije da se upoznaju sa nagrađenim primerima. Tokom predavanja i panel diskusije biće predstavljen značaj refleksivne prakse za unapređenje usluga i aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja, kao i aktivnosti koje doprinose razvoju veština zapošljivosti kod mladih na prelasku iz sveta obrazovanja i svet rada. Konferencija je akreditovana kao stručni skup kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pod brojem 377.

Za učešće na konferenciji se mogu prijaviti svi učesnici u sistemu KViS u Srbiji – karijerni savetnici, karijerni praktičari, nastavnici, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, kancelarija za mlade i drugih organizacija koje su aktivne u ovoj oblasti.

Radi učešća na konferenciji potrebno je popuniti registracioni formular, a rok za prijavu je utorak  17. septembra u 12 časova. U slučaju prekobrojnog prijavljivanja, prilikom izbora učesnika vodiće se računa o raznovrsnosti ustanova i organizacija i vremenu prijave.