MOOK „Više od umrežavanja: mentorstvo između škola radi digitalnih inovacija”

Dobrodošli na MOOC „Više od umrežavanja: mentorstvo između škola radi digitalnih inovacija” – Beyond networking: School-to-School Mentoring for Digital Innovation.

Ovaj MOOC nastao je u okviru projekta Mentoring for School Improvement (MenSI) Evropske mreže škola i ima za cilj da obuči nastavno i nenastavno osoblje u školama da koriste različite modele i strategije mentorskog rada kako bi unapredili rad manje razvijenih škola na polju digitalnih inovacija.

Nastava i učenje uz pomoć novih tehnologija su sve popularnije teme kurseva za profesionalni razvoj nastavnika, kao i u obrazovanju uopšte. Iako je veliki broj nastavnika razvio svoje kompetencije za upotrebu digitalnih tehnologija u učionicama, primena IKT alata na nivou cele ustanove i dalje predstavlja izazov.

Ovaj kurs će učesnicima ukazati na modele i strategije za mentorstvo između škola sa ciljem šire primene digitalnih inovacija i olakšavanja prenosa znanja i ekspertize u okviru zajednica nastavnika i mreža škola. Cilj je da nastavnici i rukovodstva škola koje su razvijenije na polju digitalizacije preuzmu aktivnu ulogu mentora i podrže svoje kolege u školama koje su manje razvijene na tom planu.

U okviru projekta MenSI, 24 grupe škola u ukupno šest zemalja primenjuju različite modele mentorisanja. Grupe su sačinjene od po jedne škole-mentora i četiri škole koje su mentorisane, a ovaj kurs je razvijen na osnovu njihovih iskustava.

Mentorstvo na nivou cele škole može da uključuje obuke koje su prilagođene konkretnim potrebama partnerskih škola, kao i da ponudi prilike za stručno usavršavanje većem broju nastavnog i nenastavnog osoblja. Ovaj tip mentorstva i umrežavanja može da pomogne i u prevazilaženju izolovanosti malih i škola iz ruralnih sredina, gde nastavnici možda imaju manje prilika za stručno usavršavanje i razmenu inovativnih praksi sa svojim kolegama.

Zainteresovani već sada mogu da se priključe grupi na Fejsbuku ili da podele svoje mišljenje na Tviteru putem haštaga #MenSi-Schools.

Ciljevi

  • Učesnici će bolje razumeti modele mentorstva između škola.
  • Učesnici će učiti o strategijama uz pomoć kojih mogu da isplaniraju i pokrenu aktivnosti u okviru grupe škola.
  • Učesnici će se upoznati sa različitim digitalnim alatima koji mogu da olakšaju saradnju i inovacije.
  • Učesnici će postati deo informisane zajednice praktičara koji se međusobno podržavaju.
  • Učesnici će pronaći potencijalne partnere za saradnju između škola.

Preduslovi

Kurs je namenjen nastavnicima svih predmeta i obrazovnih nivoa (i u osnovnom i u srednjem obrazovanju). Pored toga, namenjen je i školskim liderima, koordinatorima za digitalnu nastavu i pružaocima stručnog usavršavanja koji su zainteresovani za pristupe mentorstvu koje uključuje celu školu i strategije umrežavanja između nastavnika i škola putem kontinuirane i usmerene razmene dobrih praksi. Kurs bi mogao da bude interesantan i donosiocima odluka i zaposlenima u lokalnim telima koji se bave obrazovanjem, kao i istraživačima i pedagoškim savetnicima koje zanima primena mentorstva koje uključuje celu školu radi razvoja inovativnih nastavnih praksi u osnovnim i srednjim školama.

Kurs je osmišljen za učesnike čiji nivo razumevanja i pisanja na engleskom jeziku nije niži od nivoa B1 (samostalan/na prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike), kako bi bilo omogućeno učenje i razmena između kolega širom Evrope gde je engleski strani jezik.

Moduli

  • Modul 1: Saradnja između škola: Zašto i kako? – počinje 17. 10. 2022.
  • Modul 2: Modeli mentorstva koje uključuje celu školu – počinje 24. 10. 2022.
  • Modul 3: Osmišljavanje efektivnih aktivnosti mentorstva – počinje 31. 10. 2022.
  • Modul 4: Sprovođenje mentorskog rada koji uključuje celu školu – počinje 7. 11. 2022.

Sertifikat

Kako bi dobio sertifikat ovog kursa, svaki učesnik treba da učestvuje u kvizovima (5%), podnese svoj akcioni plan za mentorisanje i pregleda tri plana svojih kolega (95%).

Konačni rok za završetak svih aktivnosti je sreda, 23. novembar 2022. godine, do 23.59 sati po srednjoevropskom vremenu.

Zainteresovani mogu da se prijave putem ovog linka:

REGISTRACIJA