MOOK Facts4All – Kako škole tretiraju dezinformacije

European Schoolnet Academy u saradnji sa Facts4All, projektom koji finansira Evropska komisija kao deo inicijative za borbu protiv dezinformacija, organizuje masovni otvoreni onlajn kurs (MOOK) pod nazivom „Kako škole tretiraju dezinformacije“ u periodu od 14. marta do 20. aprila 2022. godine.

Cilj ovog kursa je da osnaži nastavnike osnovnih i srednjih škola da razviju i primene efikasnu strategiju na nivou cele ustanove za jačanje kritičkog mišljenja i suzbijanje dezinformacija. Ova strategija treba da se oslanja na saradnju među generacijama i angažovanje celokupne lokalne zajednice.

Kurs je namenjen prvenstveno svim nastavnicima osnovnih i srednjih škola, ali su dobrodošli i ostali obrazovni stručnjaci i donosioci politika, poput rukovodilaca u školama i stručnih saradnika.

Ovo su neki od obrazovni ciljeva ovog MOOK-a:

  • Identifikovati koje su obrazovane teme koje su povezane sa dezinformacijama bitne u lokalnoj zajednici
  • Identifikovati dezinformacije u onlajn prostoru i metode i mehanizme koji se koriste za njihovo kreiranje i širenje
  • Istraživanje i usvajanje načina za aktivno korišćenje alata na društvenim mrežaama, naročito mogućnosti za saradnju i kreiranje sadržaja.

Kurs se može pratiti po individualnom radnom planu. Po jedan modul biće započet svake nedelje.

To su 4 modula:
Modul 1: Informacije kao izazovi u jednoj zajednici počinje 14. marta 2022.

Modul 2: Internet, društvene mreže i izazovi počinje 21. marta 2022.

Modul 3: Kreiranje dobrih praksi i zajedničkih pristupa u tretiranju informacijskih izazova počinje 28. marta 2022.

Modul 4: Tretiranje dezinformacija kroz politike i praksu škole počinje 4. aprila 2022.

Sertifikat

Učesnici mogu da dobiju sertifikat o završenom kursu ako kreiraju i podnesu svoj strateški plan, kao i ako pregledaju strateške planove troje svojih kolega učesnika ovog kursa.
Rok za završetak ovih zadataka je sreda, 20. april, do 23:59 po srednjoevropskom vremenu. 

Prijave na ovaj MOOK mogu se podneti na ovom linku.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti eTwinning nacionalnom timu za podršku u Republici Srbiji putem telefona i e-pošte

011/3342 430

E-pošta: etwinning@tempus.ac.rs