MOOC kurs: „Strategije za inovativnu nastavu i učenje“

„Strategije za inovativnu nastavu i učenje“ naziv je trećeg MOOC-a koji Evropska platforma za obrazovanje u školama organizuje u seriji kurseva „Otključajmo digitalne kompetencije nastavnika“.

Razvijanje digitalnih kompetencija nastavnika ne podrazumeva samo upoznavanje sa različitim modernim tehnologijama, već i ovladavanje načinima na koje ove tehnologije mogu da doprinesu obrazovnom procesu, osnaživanju učenika i ostvarivanju ishoda učenja. 

Težište kursa je na inovativnim strategijama u obrazovnom procesu i korišćenju modernih tehnologija za organizaciju pristupa nastavi.

Ciljevi kursa

Polaznici će umeti da koriste digitalne tehnologije za:

  • kreiranje nastavnih materijala i realizaciju kurikuluma,
  • kreiranje obrazovnih pristupa koji omogućavaju učenicima da izvrše samoprocenu i vršnjačku procenu, kao i da osmišljavaju svoj proces učenja, shodno funkcijama, a u cilju pospešivanja kolaborativnog učenja u učionici i onlajn,
  • podsticanje autonomije učenika u procesu učenja, sa akcentom na etičkim vrednostima.

Kurs je namenjen svim nastavnicima u osnovnim i srednjim školama bez obzira na to koji predmet predaju. Kurs se preporučuje svim prosvetnim radnicima koji žele da unaprede svoje digitalne kompetencije.

Kurs traje od 20. maja do 26. juna 2024. godine.

Ukupno predviđeno vreme rada na kursu: 1520 časova.

Svi registrovani korisnici Evropske platforme za obrazovanje u školama mogu da se prijave za učešće na ovoj stranici.