Могућности за тренинг и умрежавање омладинских радника

Могућности за тренинг и умрежавање омладинских радника обухватају међународне семинаре, тренинге, студијске посете, догађаје за успостављање контаката, праћење колега на раду у организацији активној у области младих у иностранству и друго.

Ове активности намењене су усавршавању и професионалном развоју особа које раде са младима, што доприноси јачању капацитета њихових организација и позитивно утиче на њихов свакодневни рад. Један од главних циљева требало би да буде ширење новостечених исхода учења омладинских радника – знања, вештина, метода итд. – ка младим особама као крајњим корисницима и квалитетнији рад са младима уопште.

Активности се спроводе у оквиру пројеката КА1 Мобилности омладинских радника, могу трајати од минимално 2 узастопна дана до 2 месеца (не рачунајући време путовања) и морају се спроводити у земљи једне од организација које сарађују на пројекту. Нема старосне границе за учеснике – омладинске раднике. Уз пројекте мобилности у оквиру КА1, програм Еразмус+ обухвата могућности за тренинг и умрежавање омладинских радника и у оквиру пројеката КА2 стратешких партнерстава и изградње капацитета у области младих, ако те активности доприносе остваривању циљева пројекта.