Mogućnosti za trening i umrežavanje omladinskih radnika

Mogućnosti za trening i umrežavanje omladinskih radnika

Mogućnosti za trening i umrežavanje omladinskih radnika obuhvataju međunarodne seminare, treninge, studijske posete, događaje za uspostavljanje kontakata, praćenje kolega na radu u organizaciji aktivnoj u oblasti mladih u inostranstvu i drugo.

Ove aktivnosti namenjene su usavršavanju i profesionalnom razvoju osoba koje rade sa mladima, što doprinosi jačanju kapaciteta njihovih organizacija i pozitivno utiče na njihov svakodnevni rad. Jedan od glavnih ciljeva trebalo bi da bude širenje novostečenih ishoda učenja omladinskih radnika – znanja, veština, metoda itd. – ka mladim osobama kao krajnjim korisnicima i kvalitetniji rad sa mladima uopšte.

Aktivnosti se sprovode u okviru projekata KA1 Mobilnosti omladinskih radnika, mogu trajati od minimalno 2 uzastopna dana do 2 meseca (ne računajući vreme putovanja) i moraju se sprovoditi u zemlji jedne od organizacija koje sarađuju na projektu. Nema starosne granice za učesnike – omladinske radnike. Uz projekte mobilnosti u okviru KA1, program Erazmus+ obuhvata mogućnosti za trening i umrežavanje omladinskih radnika i u okviru projekata KA2 strateških partnerstava i izgradnje kapaciteta u oblasti mladih, ako te aktivnosti doprinose ostvarivanju ciljeva projekta.