Mogućnosti za mobilnost mladih

С обзиром на то да програм Еразмус+ дефинише „младе“ као особе старости између 13 и 30 година, оваква категорија корисника има неколико могућности за мобилност у оквиру програма.

Омладинска компонента програма Еразмус+

Омладинска компонента програма Еразмус+ „Млади у акцији“ је отворена за сва лица старости 13–30 година, без обзира на њихово претходно образовање или искуство.

Млади из Србије 13–30 година могу да учествују у омладинским разменама. Позиве за учеснике на омладинским разменама расписују организације које организују размену.

Студенти

Студенти имају могућност за стипендирану мобилност преко програма Еразмус+ (Кредитна мобилност и Заједнички мастер програми) и CEEPUS.

Детаљи о условима учешћа, начинима пријављивања и роковима могу се пронаћи у публикацији СТИПЕНДИЈЕ.

Ученици средњих школа

Ученици средњих школа по дефиницији програма Еразмус+ спадају у категорију младих, међутим, правилима програма је дефинисано да само ученици средњих стручних школа могу ићи на краткотрајне боравке у земље ЕУ, уколико њихова школа напише такав пројекат и добије средства за његову реализацију.