Tematski sastanak: Modeli stručne prakse kao sredstvo za povećanje zapošljivosti studenata u Srbiji

Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji održala je tematski monitoring sastanak ”Modeli stručne prakse kao sredstvo za povećanje zapošljivosti studenata u Srbiji” 4. jula 2018. u Beogradu. Sastanak je organizovan u skladu sa godišnjim planom monitoring poseta ustanovljenim sa Izvršnom agencijom za programe u oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA). Cilj monitoring sastanka bio je da okupi predstavnike projekata koji se bave temom stručnih praksi i da utvrdi i uporedi status do sada sprovedenih aktivnosti na ovom polju.

Skupu su se obratile prof. dr Ana Langović-Milićević, ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gđa Aleksandra Milićević ispred Privredne komore Srbije, kao i gđa Marija Filipović-Ožegović, ispred Fondacije Tempus.

Sastanku su prisustvovali predstavnici projekata koji su sprovedeni ili se trenutno sprovede u Srbiji na polju organizacije stručnih praksi u visokom obrazovanju čije iskustvo je od značaja za dalji razvoj stručnih praksi u Srbiji, ali i zainteresovane strane van projektnih konzorcijuma, kao što su predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Udruženja studenata sa hendikepom, predstavnici brojnih univerziteta, fakulteta, visokih školi, predstavnici privrede.

Prezentacije sa sastanka: