Mlađi savetnik / ca za razvoj i kvalitet

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte našu stranicu Konkursi.

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za novo radno mesto za sledeću poziciju:

Mlađi savetnik / ca za razvoj i kvalitet

Konkurs je otvoren do 18.05.2018. godine u 23:59 časova.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono.

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi.)

 • Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima biće organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalje testiranje i razgovore. Očekivani termin za individualne razgovore sa kandidatima će biti krajem maja 2018. godine.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Obaveštenje o obradi ličnih podataka i ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs.

Potrebno je poslati:

 • CV, tj. biografiju;
 • Motivaciono pismo;
 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju) – na uvid;
 • Uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu) – na uvid;
 • Skeniranu vozačku dozvolu, ukoliko je za radno mesto za koje konkurišete naznačeno da je posedovanje iste obavezan uslov, ili ukoliko ste aktivni vozači bez obzira na to što za dato radno mesto vožnja nije obavezan uslov-na uvid

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti početkom juna 2018. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta FondacijeTempus.

Opis poslova:

 • Pruža podršku savetniku za razvoj i kvalitet u koordinaciji selekcije Erazmus + projekata koji se nalaze u nadležnosti Nacionalne agencije za program Erazmus+ u Srbiji;
 • Vodi računa o tehničkim aspektima odabira, obuka i komunikacije sa ocenjivačima projekata; prikuplja i čuva dokumentaciju u vezi sa ocenjivačima;
 • Pruža podršku savetniku za razvoj i kvalitet u praćenju i unapređenju drugih procedura za rad unutar Fondacije;
 • Pruža podršku savetniku za razvoj i kvalitet za sprovođenje obuka za zaposlene u Fondaciji;
 • Prati tekuće aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa odlukom zamenika upravitelja, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:

 • Diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije);
 • Poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
 • Poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • Dobro poznavanje obrazovnog sistema;
 • Najmanje godinu dana radnog iskustva;
 • Dobro poznavanje programa koji su deo Microsoft Office paketa;
 • Sposobnost za rad u timu.