Mlađi savetnik/ca za projekte u Grupi za mlade

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao posetite našu stranicu Konkursi.

Konkurs je otvoren do 24. februara 2018. godine u 23:59 časova.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono.

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug konkursa, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi.)

 • Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima biće organizovano za kandidate u najužem izboru.

Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) će biti u periodu 27. 02. – 01.03. 2018. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalje testiranje i razgovore. Očekivani termin za individualne razgovore sa kandidatima će biti u periodu od 02. do 06. marta 2018. godine.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ovde i ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu  hr@tempus.ac.rs

Potrebno je poslati:

 • CV, tj. Biografiju
 • Motivaciono pismo
 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)-na uvid
 • Uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)-na uvid
 • Skeniranu vozačku dozvolu, ukoliko je za radno mesto za koje konkurišete naznačeno da je posedovanje iste obavezan uslov, ili ukoliko ste aktivni vozači bez obzira na to što za dato radno mesto vožnja nije obavezan uslov-na uvid

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti  početkom marta 2018. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta FondacijeTempus.

 

Opis poslova:

 • pružanje podrške u praćenju sprovođenja Erazmus+ projekata u oblasti mladih;
 • pružanje podrške organizacijama, institucijama i drugim akterima koji konkurišu za omladinsku komponentu Erazmus+ programa;
 • monitoring Erazmus+ projekata u oblasti mladih;
 • pružanje podrške u organizaciji promotivnih i informativnih aktivnosti, kao i treninga za izgradnju kapaciteta omladinskog sektora (uključijući TCA aktivnosti);
 • uređivanje vebsajta Fondacije u delu koji se odnosi na Mlade i slanje informacije na mejling liste;
 • podrška koordinatoru i savetnicima za projekte u svakodnevnom radu;
 • priprema materijala od značaja za učešće mladih u programu Erazmus+;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:

 • diploma visokog obrazovanja uz minimum godinu dana radnog iskustva u oblasti međunarodnih projekata ili rada u omladinskom sektoru;
 • izuzetno je dovoljna diploma srednjeg obrazovanja uz minimum tri godine radnog iskustva u oblasti omladinskog rada;
 • poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
 • poznavanje francuskog ili nemačkog jezika je poželjno;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa;
 • dobre prezentacione i komunikacione veštine;
 • sposobnost za rad u timu.
 • poželjno je posedovanje vozačke dozvole B kategorije i sposobnost aktivne vožnje.