Letnja akademija Evropskog centra za žive jezike u Gracu

Evropski centar za žive jezike u Gracu organizuje letnju akademiju za edukatore nastavnika jezika „Pokretanje inovacija u evropskom obrazovanju nastavnika jezika” (engl. Inspiring Innovation in European Language Teacher Education) koja će se održati od 3 do 7. jula 2023godine u Gracu.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde.

Rok za prijave produžen je do 9. aprila 2023. godine do kraja dana.

Ukupan broj učesnika je ograničen. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva, plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju, kao i relevantnih referenci koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular. Jezici radionice su engleski i francuski, a potrebno je da kandidati poznaju jedan od ova dva jezika na nivou C1. Konačnu odluku o učešću nominovanog kandidata iz Srbije donosi Centar za žive jezike u Gracu.

Učešće na događaju je besplatno. Izabranom kandidatu Evropski centar za žive jezike pokriva troškove prevoza, ali učesnici sami pokrivaju troškove boravka u Gracu i u obavezi su da prisustvuju svim danima ovog jednonedeljnog događaja.

Cilj događaja je da okupi stručnjake koji rade u oblasti obrazovanja budućih nastavnika jezika i da unapredi njihove veštine kako bi mogli da pruže podršku profesionalnom razvoju nastavnika da odgovore na složene jezičke potrebe današnjih učenika.

Letnja akademija će učesnicima obezbediti priliku da objedine iskustva sa kolegama širom Evrope i da sagledaju i preispitaju načine na koje obrazuju nastavnike jezika iz jedne transnacionalne perspektive. Na događaju će se obrađivati aktuelna pitanja u oblasti obrazovanja nastavnika jezika i teme u vezi sa principima jezičkih politika Saveta Evrope i Evropske komisije. Preliminarni program se nalazi ovde.

Nominovani učesnici mogu biti stručnjaci koji rade u oblasti obrazovanja nastavnika jezika i to:

  • zaposleni na visokoškolskim ustanovama (predavači, edukatori nastavnika, itd.) koji su uključeni u inicijalno obrazovanje nastavnika jezika,
  • prosvetni inspektori,
  • mentori koji prate buduće nastavnike jezika tokom sticanja kvalifikacija,
  • iskusni nastavnici ili zaposleni na visokoškolskim ustanovama koji su uključeni u aktivnosti profesionalnog razvoja nastavnika jezika na radnom mestu,
  • edukatori nastavnika koji se bave istraživanjem u oblasti jezičkog obrazovanja,
  • članovi interesnih grupa uključeni u razvoj politika koje se tiču obrazovanja nastavnika (npr. članovi komisija na nacionalnom nivou zaduženi za sastavljanje plana i programa nastave jezika),
  • iskusni nastavnici zaduženi za profesionalni razvoj u svojim školama,
  • aktivni članovi udruženja nastavnika jezika.

Na poziv se mogu prijaviti kako kandidati koji su iskusni edukatori nastavnika jezika tako i oni koji su na početku karijere u ovoj oblasti. I jedni i drugi moraju pokazati veliku posvećenost obrazovanju nastavnika. Na primer, oni su uključeni ili teže da se uključe u inovativne projekte, istraživanja, reforme, i to tako što ih predvode. Kandidati treba da znaju da razviju i sprovedu akcioni plan koji će razvijati zajedno sa ostalim učesnicima letnje akademije. Od kandidata se očekuje da dele informacije o rezultatima ovog događaja i da nakon događaja iniciraju mere koje će doprineti obrazovanju nastavnika na institucionalnom nivou, a poželjno i na regionalnom ili nacionalnom nivou.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete sa nama kontaktirati putem imejla jezici@tempus.ac.rs.