Letnja akademija Evropskog centra za žive jezike u Gracu

Evropski centar za žive jezike u Gracu organizuje Letnju akademiju za edukatore nastavnika jezika „Podsticanje inovacija u evropskom obrazovanju nastavnika jezika” (engl. Inspiring Innovation in European Language Teacher Education), koja će se održati od 24. do 28. juna 2024. godine u Gracu.

Fondacija Tempus, kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave popunjavanjem formulara koji je dostupan ovde.

Rok za prijave je 24. mart 2024. godine do kraja dana.

Ukupan broj učesnika je ograničen. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva, motivacije za učešće na događaju, plana diseminacije i drugih relevantnih informacija koje zainteresovani navedu u prijavnom formularu. Jezici radionice su engleski i francuski, te kandidati treba da poznaju jedan od ova dva jezika na nivou C1. Konačnu odluku o učešću nominovanog kandidata iz Srbije doneće Centar za žive jezike u Gracu.

Učešće na događaju je besplatno. Izabranom kandidatu Evropski centar za žive jezike nadoknadiće troškove prevoza, dok troškove smeštaja u Gracu snose sami. Učesnici su u obavezi da prisustvuju celokupnom događaju.

Cilj događaja je razvijanje veština edukatora nastavnika koji se bave jezičkim obrazovanjem kako bi mogli da pruže podršku profesionalnom razvoju nastavnika,  koji treba da odgovore na složene jezičke potrebe današnjih učenika.

Učesnici Letnje akademije imaće priliku da sa kolegama iz Evrope razmene iskustva, i da razmatraju i preispitaju načine na koje obrazuju nastavnike jezika iz transnacionalne perspektive. Na događaju će se obrađivati aktuelna pitanja u oblasti obrazovanja nastavnika jezika i teme koje se tiču principa jezičkih politika Saveta Evrope i Evropske komisije. Preliminarni program se nalazi ovde.

Na poziv mogu da se prijave stručnjaci koji rade u oblasti obrazovanja nastavnika jezika:

  • zaposleni u visokoškolskim ustanovama (predavači, edukatori nastavnika itd.) koji su uključeni u inicijalno obrazovanje nastavnika jezika;
  • prosvetni inspektori;
  • mentori koji prate buduće nastavnike jezika tokom sticanja kvalifikacija;
  • zaposleni u visokoškolskim ustanovama koji su uključeni u aktivnosti profesionalnog razvoja na radnom mestu u oblasti jezičkog obrazovanja;
  • edukatori nastavnika koji se bave istraživanjem u oblasti jezičkog obrazovanja;
  • predstavnici interesnih grupa uključeni u razvoj politika koje se tiču obrazovanja nastavnika (npr. članovi komisije zaduženi za sastavljanje plana i programa na nacionalnom nivou);
  • koordinatori zaduženi za profesionalni razvoj nastavnika u svojoj školi.

Poziv je otvoren za iskusne edukatore nastavnika jezika, kao i one koji su na početku karijere. Oni treba da ispolje posvećenost obrazovanju nastavnika – da predvode inovativne projekte, istraživanja, reforme ili da tome teže. Kandidati treba da znaju da razviju i sprovedu akcioni plan koji će sastaviti sa ostalim učesnicima Letnje akademije. Od kandidata se očekuje da dele informacije i uvide koje steknu i da potom sprovedu aktivnosti koje će doprineti obrazovanju nastavnika u svojoj ustanovi, a poželjno i na regionalnom ili nacionalnom nivou.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili samog događaja možete kontaktirati sa nama slanjem imejla na adresu jezici@tempus.ac.rs.