Kursevi na platformi European Schoolnet Academy tokom prolećnog semestra 2021.

Platforma European Schoolnet Academy je pripremila nekoliko onlajn kurseva za sve nastavnike i edukatore koji su u potrazi za inovativnim načinima profesionalnog usavršavanja.

Ovo su kursevi koji su u ponudi ovog proleća.

Kako primeniti rešenja bazirana na prirodnim resursima u učionici

Obrazovni potencijal rešenja zasnovanih na prirodnim resursima je i dalje neistražena oblast. Ovaj kurs Evropske komisije koji podržava platforma Scientix pokušava da premosti ovu činjenicu tako što istražuje načine na koji se rešenja bazirana na prirodnim resursima mogu primeniti u nastavi. Scenariji za učenje koje predstavlja ovaj kurs promovišu kritičko mišljenje i projektno učenje i mogu se primeniti u nastavi bilo kog predmeta.

Na sledećoj stranici se možete prijaviti i saznati više o ovom onlajn kursu.
Exploring Nature-Based Solutions in Your Classroom | European Schoolnet Academy
Kurs je počeo 11. januara 2021. međutim, moguće su naknadne prijave.

Svemirski saobraćaj u Vašoj učionici

Na platformi European Schoolnet Academy, 15. februara 2021. godine počinje MOOC „Svemirski saobraćaj u Vašoj učionici“ koji je namenjen prvenstveno nastavnicima srednjih škola i edukatorima koji su zainteresovani za ovu temu.

Na ovom kursu, koji traje 5 nedelja, biće podeljeni resursi iz oblasti saobraćaja u svemiru koje će biti moguće koristiti i u organizaciji časova STEM-a.

Na sledećoj stranici se možete prijaviti i saznati više o ovom onlajn kursu.
Aerospace in Class | European Schoolnet Academy

Kurs počinje 15. februara 2021.

Osnovi veštačke inteligencije u nastavi

Veštačka inteligencija postaje sve prisutnija u našim životima, a i dalje je vrlo malo zastupljena u nastavi, kako u teoriji, tako i u praksi. Ovaj uvodni tromodularni kurs ima za cilj da nastavnike provede kroz osnovne postavke veštačke inteligencije, kao i da im omogući da istraže resurse koje mogu primeniti u radu sa učenicima.

Kurs počinje 8. marta 2021.   

EVROPEANA – TRANSFORMACIJA OBRAZOVANJA UZ POMOĆ DIGITALNE KULTURE

Ovaj kurs za nastavnike i edukatore u muzejima daje ideje, instrukcije i konkretne primere korišćenja digitalnog kulturnog nasleđa i resursa Evropeane koji se mogu primeniti u nastavi. Ovaj kurs ima za cilj da pokaže kako su digitalnli kulturni sadržaji još uvek nedovoljno korišćeni resurs naročito za inovativni pristup nastavi, kao i kako iskoristiti ovaj potencijal.

Kurs počinje 15. marta 2021.

KAKO INTEGRISATI GRAĐANSKO OBRAZOVANJE U NASTAVU PRIRODNIH NAUKA

Da li Vas zanimaju aspekti građanskog obrazovanja u prirodnim naukama? Ovaj kurs ima za cilj da Vam pomogne da uvedete aktivnosti istraživanja u Vaša predavanja i da Vam pokaže kako istraživači mogu da zadaju specifične zadatke iz prirodnih nauka motivisanim učenicima. Kroz saradnju istraživača i nastavnika, ovaj kurs daje smernice učesnicima u kreiranju inovativnih materijala za nastavu prirodnih nauka sa aspektima građanskog obrazovanja.

Kurs počinje 22. marta 2021.

DIGITALNA PISMENOST I BEZBEDNOST NA INTERNETU

Ovaj kurs ima za cilj da osposobi nastavnike osnovnih i srednjih škola da budu spremni da prepoznaju rizike i izazove na internetu u vezi sa digitalnom pismenošću koji su postali primetni tokom pandemije Covid-19. Priključite se ovom kursu i otkrijte kako možete da pomognete svojim učenicima u prepoznavanju i kritičkom odnosu prema rizicima kao što su dezinformacije ili onlajn prevare.

Kurs počinje 19. aprila 2021.

Više informacija o svim kursevima možete pronaći na sledećem linku:

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/