Коронавирус и Еразмус+ програм – последице

Епидемија Коронавируса (Covid 19) обухватила је целу Европу и свет и блокирала или отежала како свакодневни, тако и пословни живот. Многобројни планови су измењени или потпуно прекинути на неодређено време. Нажалост, коронавирус је утицао и на спровођење највећег европског образовног програма – Еразмус+. У овом тексту ћемо вам појаснити ситуацију у вези са програмом током трајања пандемије коронавируса.

 

Да ли је због коронавируса прекинут програм Еразмус+?

Не. Еразмус+ се и даље спроводи, само у измењеним околностима. Без обзира на Covid 19, завршетак Еразмус+ програма је предвиђен за 2020. годину. Европска комисија је већ најавила наставак овог успешног програма у периоду 2021-2028,  а о детаљима и називу тог програма, Фондација Темпус ће благовремено обавестити све заинтересоване. Први конкурсни рок за нови програм је планиран за октобар 2020. године.

 

Да ли је могуће и даље пријављивати пројекте иако је у току пандемија Covid 19?

Наравно. Европска комисија је због коронавируса изашла у сусрет свим потенцијалним апликантима и продужила све актуелне рокове за предлоге пројеката. У нашем Календару рокова можете пронаћи нове рокове за предају пројеката у оквиру програма Еразмус+.

 

Да ли могу да одлазим на мобилости у оквиру Еразмус+ програма?

Нажалост – не. Размене у оквиру програма, као  једна од вероватно највећих и највидљивијих користи најбитнијих и најважнијих програма Еразмус+ управо су највише погођене пандемијом. С обзиром на то да је Република Србија тренутно у ванредном стању, одлуком владе до даљњег су затворени сви гранични прелази за улазак у Републику Србију, а осим тога обустављен је и међународни авионски, друмски и железнички саобраћај. Када ванредно стање буде укинуто, а саобраћај омогућен, саветујемо да размотрите могућност за мобилности у оквиру пројекта, с озбиром на то да евентуални одлазак у другу земљу зависи од тренутног стања у тој земљи. Најбоље је да се о евентуалним променама редовно информишете преко установе преко које вам је планиран одлазак на мобилност.

 

Шта се дешава ако је по пројекту планирана мобилност, али не можемо да отпутујемо или примимо колеге због Цовид 19?

За пројекте у Еразмус+ програму у којима активности мобилности још нису почеле, свакако вам саветујемо да одложите планиране мобилности, док се околности не промене и ситуација не стабилизује. Пратићемо ситуацију и ако буде неопходно размотрићемо даље кораке у вези одлагања мобилности као и продужење трајања пројекта, уколико је неопходно.

Шта да радим уколико се већ налазим на мобилности? Да ли да се одмах вратим у Србију?

Свесни смо да се учесници мобилности у оквиру пројеката одобрених 2019. године налазе у дилеми да ли да остану у земљи у којој се дешава активност мобилност, или да прекину мобилност и да се врате у матичну земљу. Сматрамо, из перспективе програма Еразмус+ и улоге коју вршимо, да је та одлука на самим учесницима мобилности, уз потпуно уважавање њиховог става.  Саветујемо да се пре коначне одлуке информишете о тренутном стању у Републици Србији и начину уласка у земљу, преко сајтова Covid 19, Владе Републике Србије и Министарства спољних послова.

Шта да радим уколико сам партнер на пројекту организацији из друге земље?

У случају активности мобилности на пројектима одобреним од стране других Националних агенција, дужни смо да истакнемо да Фондација Темпус нема мандат да доноси одлуку о начину спровођења ових пројеката, пошто се они налазе у надлежности националних агенција из осталих програмских земаља. Све националне агенције су добиле опште смернице за поступање поводом новонастале ситуације, проузроковане ширењем вируса COVID-19 од стране Европске комисије, али постоји могућност да ће те смернице бити примењене различито на нивоу самих програмских земаља, у зависности од приступа организација за спровођење Еразмус+ програма у тим земљама. Из тог разлога, сматрамо да би било најбоље да о сваком насталом случају у оквиру поменутих пројеката комуницирате директно са представницима организација/институција које су носиоци тих пројеката, јер ће они добити смернице од стране њихових националних агенција како да приступе решавању случајева проузрокованих ширењем вируса.

Шта ће се десити са мојим пројектом ако због Covid 19 нисам у могућности да спроведем планиране активности?

У складу са препоруком Европске комисије, немогућност извршавања преузетих уговорних обавеза у Еразмус+ програму услед појаве COVID-19 се третира као „виша сила“. У том смислу, у складу са Уговором о додели наменских бесповратних средстава, организације/институције, као корисници наменских бесповратних средстава ће бити дужне да без одлагања званично обавесте Фондацију Темпус о настанку више силе, наводећи при том природу ситуације, предвидиве последице и слично. На корисничком простору одобрених пројеката је постављено упутство за пријаву више силе ће вам објаснити поступак обавештавања о случајевима који могу да се подведу под „вишу силу“ у сврху правдања насталих трошкова.