Koronavirus i Erazmus+ program – posledice

Epidemija Koronavirusa (Covid 19) obuhvatila je celu Evropu i svet i blokirala ili otežala kako svakodnevni, tako i poslovni život. Mnogobrojni planovi su izmenjeni ili potpuno prekinuti na neodređeno vreme. Nažalost, koronavirus je uticao i na sprovođenje najvećeg evropskog obrazovnog programa – Erazmus+. U ovom tekstu ćemo vam pojasniti situaciju u vezi sa programom tokom trajanja pandemije koronavirusa.

 

Da li je zbog koronavirusa prekinut program Erazmus+?

Ne. Erazmus+ se i dalje sprovodi, samo u izmenjenim okolnostima. Bez obzira na Covid 19, završetak Erazmus+ programa je predviđen za 2020. godinu. Evropska komisija je već najavila nastavak ovog uspešnog programa u periodu 2021-2028,  a o detaljima i nazivu tog programa, Fondacija Tempus će blagovremeno obavestiti sve zainteresovane. Prvi konkursni rok za novi program je planiran za oktobar 2020. godine.

 

Da li je moguće i dalje prijavljivati projekte iako je u toku pandemija Covid 19?

Naravno. Evropska komisija je zbog koronavirusa izašla u susret svim potencijalnim aplikantima i produžila sve aktuelne rokove za predloge projekata. U našem Kalendaru rokova možete pronaći nove rokove za predaju projekata u okviru programa Erazmus+.

 

Da li mogu da odlazim na mobilosti u okviru Erazmus+ programa?

Nažalost – ne. Razmene u okviru programa, kao  jedna od verovatno najvećih i najvidljivijih koristi najbitnijih i najvažnijih programa Erazmus+ upravo su najviše pogođene pandemijom. S obzirom na to da je Republika Srbija trenutno u vanrednom stanju, odlukom vlade do daljnjeg su zatvoreni svi granični prelazi za ulazak u Republiku Srbiju, a osim toga obustavljen je i međunarodni avionski, drumski i železnički saobraćaj. Kada vanredno stanje bude ukinuto, a saobraćaj omogućen, savetujemo da razmotrite mogućnost za mobilnosti u okviru projekta, s ozbirom na to da eventualni odlazak u drugu zemlju zavisi od trenutnog stanja u toj zemlji. Najbolje je da se o eventualnim promenama redovno informišete preko ustanove preko koje vam je planiran odlazak na mobilnost.

 

Šta se dešava ako je po projektu planirana mobilnost, ali ne možemo da otputujemo ili primimo kolege zbog Covid 19?

Za projekte u Erazmus+ programu u kojima aktivnosti mobilnosti još nisu počele, svakako vam savetujemo da odložite planirane mobilnosti, dok se okolnosti ne promene i situacija ne stabilizuje. Pratićemo situaciju i ako bude neophodno razmotrićemo dalje korake u vezi odlaganja mobilnosti kao i produženje trajanja projekta, ukoliko je neophodno.

Šta da radim ukoliko se već nalazim na mobilnosti? Da li da se odmah vratim u Srbiju?

Svesni smo da se učesnici mobilnosti u okviru projekata odobrenih 2019. godine nalaze u dilemi da li da ostanu u zemlji u kojoj se dešava aktivnost mobilnost, ili da prekinu mobilnost i da se vrate u matičnu zemlju. Smatramo, iz perspektive programa Erazmus+ i uloge koju vršimo, da je ta odluka na samim učesnicima mobilnosti, uz potpuno uvažavanje njihovog stava.  Savetujemo da se pre konačne odluke informišete o trenutnom stanju u Republici Srbiji i načinu ulaska u zemlju, preko sajtova Covid 19, Vlade Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova.

Šta da radim ukoliko sam partner na projektu organizaciji iz druge zemlje?

U slučaju aktivnosti mobilnosti na projektima odobrenim od strane drugih Nacionalnih agencija, dužni smo da istaknemo da Fondacija Tempus nema mandat da donosi odluku o načinu sprovođenja ovih projekata, pošto se oni nalaze u nadležnosti nacionalnih agencija iz ostalih programskih zemalja. Sve nacionalne agencije su dobile opšte smernice za postupanje povodom novonastale situacije, prouzrokovane širenjem virusa COVID-19 od strane Evropske komisije, ali postoji mogućnost da će te smernice biti primenjene različito na nivou samih programskih zemalja, u zavisnosti od pristupa organizacija za sprovođenje Erazmus+ programa u tim zemljama. Iz tog razloga, smatramo da bi bilo najbolje da o svakom nastalom slučaju u okviru pomenutih projekata komunicirate direktno sa predstavnicima organizacija/institucija koje su nosioci tih projekata, jer će oni dobiti smernice od strane njihovih nacionalnih agencija kako da pristupe rešavanju slučajeva prouzrokovanih širenjem virusa.

Šta će se desiti sa mojim projektom ako zbog Covid 19 nisam u mogućnosti da sprovedem planirane aktivnosti?

U skladu sa preporukom Evropske komisije, nemogućnost izvršavanja preuzetih ugovornih obaveza u Erazmus+ programu usled pojave COVID-19 se tretira kao „viša sila“. U tom smislu, u skladu sa Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, organizacije/institucije, kao korisnici namenskih bespovratnih sredstava će biti dužne da bez odlaganja zvanično obaveste Fondaciju Tempus o nastanku više sile, navodeći pri tom prirodu situacije, predvidive posledice i slično. Na korisničkom prostoru odobrenih projekata je postavljeno uputstvo za prijavu više sile će vam objasniti postupak obaveštavanja o slučajevima koji mogu da se podvedu pod „višu silu“ u svrhu pravdanja nastalih troškova.