Konkurs za radno mesto: Saradnik za dizajn i promotivne aktivnosti

Konkurs je istekao. Aktuelne konkurse možete pogledati ovde.

Fondacija Tempus u okviru Tima za komunikaciju  raspisuje konkurs za radno mesto:  

Saradnik za dizajn i promotivne aktivnosti

Konkurs je otvoren do 06. februara 2022. godine u 23:59 časova.  

Najvažnije aktivnosti saradnika za dizajn i promotivne aktivnosti su:  

 • dizajn i priprema za štampu publikacija i drugih promotivnih materijala; 
 • dizajn elemenata vizuelnog identiteta Fondacije (logo, baneri, razni obrasci za prezentacije, agende, sertifikati i sl.;  
 • učestvovanje u organizaciji promotivnih aktivnosti (priprema materijala za različite događaje; učešće u osmišljavanju promotivnih kampanja); 
 • ažuriranje sadržaja na vebsajtovima FT i društvenim mrežama uz pomoć savetnika za komunikacije;  
 • obrada fotografija;  
 • učešće u nabavkama štampanog i promotivnog materijala, kao i rad sa štamparijama;  
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom pomoćnika upravitelja i upravitelja.  

Uslovi:  

 • diploma visokog obrazovanja (minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije); 
 • poznavanje engleskog jezika na nivou B2;  
 • najmanje dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;  
 • iskustvo rada u Adobe paketu za grafički dizajn: Illustrator, InDesign, Photoshop;  
 • iskustvo rada u sličnim programima/alatima (Canva i sl.) je poželjno;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint);  
 • posedovanje sledećih osobina: kreativnost, inovativnost, posvećenost detaljima;  
 • sposobnost rada na više projekata u isto vreme;
 • sposobnost za samostalan rad i rad u timu.  

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:  

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).  

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi)   

 • Testiranje poznavanja alata Adobe paketa značajnih za radno mesto (pod šifrom).   

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.  

Termini testiranja i razgovora:  

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poznavanja alata Adobe paketa) je  8. februar 2022. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, Žabljačka 12. 
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani 10. februara 2022. godine.  

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs  

Potrebno je poslati:   

 • CV, tj. biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu  
 • Motivaciono pismo  
 • Portfolio(ukoliko ga posedujete)

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):  

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)  
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)  

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.  

Očekuje se da će početak rada biti u drugoj polovini februara 2022. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.  

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.