Konkurs za prijavu CEEPUS mrežnih kandidata za akademsku 2023/24. godinu

Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija u Republici Srbiji obaveštava zainteresovane kandidate da je otvoren poziv za prijavu akademskih mobilnosti u okviru odobrenih CEEPUS mreža za akademsku 2023/24. godinu.

Poziv je otvoren za studente i nastavno osoblje sa državnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije koji svoju mobilnost mogu realizovati na inostranim visokoškolskim ustanovama koje učestvuju u radu istih CEEPUS mreža kao i njihova matična ustanova (mrežni kandidati). Prvi krug poziva za mrežne mobilnosti namenjen je kandidatima koji žele da razmenu realizuju u zimskom semestru i biće otvoren do 15. juna 2023. godine. Rok za podnošenje prijava koje će se sprovoditi u letnjem semestru akademske 2023/24. godine je 31. oktobar 2023. godine, a kandidati se obaveštavaju da će pojedine nacionalne CEEPUS kancelarije objaviti zaseban poziv za prijavu mobilnosti u letnjem semestru.

Mogućnosti za kandidate

Studentima su u okviru CEEPUS programa na raspolaganju tri kategorije mobilnosti. Kategorija za koju se student opredeljuje mora biti usaglašena sa akademskom svrhom njegove mobilnosti, koju je potrebno precizno predstaviti u motivacionom delu prijave. Akademsku mobilnost u CEEPUS programu moguće je realizovati isključivo pod uslovom da je student u trenutku realizacije mobilnosti završio najmanje dva semestra. Kategorije mobilnosti koje su na raspolaganju su:

  1. Studentski boravci (Student) – namenjeni su studentima koji žele da budu uključeni u semestralnu mobilnost, čije je minimalno trajanje tri meseca, a maksimalno dva semestra,
  2. Kratkoročni studijski boravci (Short-term student) – predviđeni su za studente koji žele da sprovedu istraživanja za izradu završnog rada/disertacije u trajanju do tri meseca,
  3. Kraće ekskurzije (Short-term excursion) – namenjene su učesnicima kratkih grupnih mobilnosti koje može organizovati neka partnerska ustanova u okviru mreže, poput CEEPUS letnjih/zimskih škola, intenzivnih kurseva i sl, u trajanju do 6 dana.

Nastavno osoblje se u okviru CEEPUS programa uvek prijavljuje u kategoriji predavača (Teacher), nezavisno od dužine trajanja mobilnosti, pri čemu razmena može trajati najmanje pet radnih dana. Svi kandidati koji prijavu podnose u statusu predavača moraju realizovati najmanje 6 predavačkih sati po radnoj nedelji boravka. Shodno tome, planirane predavačke aktivnosti, odnosno nazivi predavanja i broj časova na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi, bliže se navode u delu prijave koja se odnosi na nastavni plan kandidata.

Način prijave

Prijave je moguće podneti isključivo elektronski, putem CEEPUS platforme.

Zadatak kandidata je da samostalno istraže mogućnosti za razmenu na partnerskim ustanovama pretragom mreža koje su odobrene za akademsku 2023/24. godinu. Pretragu mreža moguće je obaviti putem zvaničnog veb-sajta CEEPUS programa u okviru sekcije FIND. Do detaljnih informacija o radu mreže, podacima o ustanovama koje u mreži učestvuju, kao i kontaktima predstavnika parterskih ustanova, može se doći klikom na neku od odobrenih mreža. Kako je ovaj poziv namenjen mrežnim kandidatima, potrebno je proveriti da li matična ustanova kandidata učestvuje u radu željene mreže, čime se ostvaruje pravo na prijavu u kategoriji mrežnog kandidata. Ukoliko pronađe adekvatnu inostranu partnersku visokoškolsku ustanovu i ispunjava sve neophodne uslove, kandidat može preduzeti naredne korake koji se odnose na apliciranje za razmenu.

U slučaju da matična visokoškolska ustanova kandidata i ustanova na kojoj želi da realizuje svoju mobilnost (ustanova domaćin) ne učestvuju u radu iste mreže, kandidat će imati mogućnost da se prijavi u kategoriji vanmrežnih (freemover) kandidata, ali će javni poziv za ovaj vid mobilnosti biti naknadno objavljen.

Stipendije

Visina i obuhvat stipendija se razlikuju od zemlje do zemlje učesnice CEEPUS programa, pri čemu stipendije kandidatima dodeljuje nacionalna kancelarija zemlje u kojoj se mobilnost sprovodi, odnosno nacionalna CEEPUS kancelarija zemlje domaćina. Informacije o stipendijama se mogu pronaći na zvaničnom veb-sajtu programa, na stranici CONTACT.

O CEEPUS III programu

Srednjoevropski program univerzitetske razmene (CEEPUS III) je program koji omogućava akademsku razmenu studenata i nastavnog osoblja sa državnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije na ustanove u ostalim državama članicama CEEPUS programa: Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Severnoj Makedoniji, Albaniji, BiH, Bugarskoj, Moldaviji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Slovačkoj i Sloveniji.

Akademske razmene u okviru CEEPUS III programa se prvenstveno odvijaju u okviru mreža, odnosno partnerstava visokoškolskih ustanova iz zemalja članica CEEPUS programa koje su usmerene  ka istraživanju određene naučne oblasti od zajedničkog značaja za sve visokoškolske ustanove koje učestvuju u radu konkretne mreže. U mreži mogu učestvovati i uže organizacione jedinice visokoškolske ustanove, kao što su smerovi ili departmani.

Detaljnije informacije o samom CEEPUS programu, uslovima za učešće kandidata, načinu i toku prijave, kao i ostali bitni podaci, se mogu se pronaći u našoj brošuri Stipendije, na CEEPUS odeljku sajta Fondacije Tempus, koja vrši ulogu nacionalne CEEPUS kancelarije u Srbiji, ili na glavnom portalu programa ceepus.info posebno u odeljku HOW.