Konkurs za Mlađeg savetnika/cu za projekte u Grupi za mlade

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za poziciju Mlađi savetnik/ca za projekte u Grupi za mlade.

Konkurs je otvoren do 20. februara 2018. godine u 23:59 časova.

Opis poslova:

  • pružanje podrške u praćenju sprovođenja Erazmus+ projekata u oblasti mladih;
  • pružanje podrške organizacijama, institucijama i drugim akterima koji konkurišu za omladinsku komponentu Erazmus+ programa;
  • monitoring Erazmus+ projekata u oblasti mladih;
  • pružanje podrške u organizaciji promotivnih i informativnih aktivnosti, kao i treninga za izgradnju kapaciteta omladinskog sektora (uključijući TCA aktivnosti);
  • uređivanje vebsajta Fondacije u delu koji se odnosi na Mlade i slanje informacije na mejling liste;
  • podrška koordinatoru i savetnicima za projekte u svakodnevnom radu;
  • priprema materijala od značaja za učešće mladih u programu Erazmus+;
  • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
  • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Za više informacija o načinu prijave i uslovima, pogledajte tekst konkursa za našoj stranici KONKURSI