Конкурс за Млађег саветника/цу за пројекте у Групи за младе

Фондација Темпус расписује конкурс за позицију Млађи саветник/ца за пројекте у Групи за младе.

Конкурс је отворен до 20. фебруара 2018. године у 23:59 часова.

Опис послова:

  • пружање подршке у праћењу спровођења Еразмус+ пројеката у области младих;
  • пружање подршке организацијама, институцијама и другим актерима који конкуришу за омладинску компоненту Еразмус+ програма;
  • мониторинг Еразмус+ пројеката у области младих;
  • пружање подршке у организацији промотивних и информативних активности, као и тренинга за изградњу капацитета омладинског сектора (укључијући ТЦА активности);
  • уређивање вебсајта Фондације у делу који се односи на Младе и слање информације на мејлинг листе;
  • подршка координатору и саветницима за пројекте у свакодневном раду;
  • припрема материјала од значаја за учешће младих у програму Еразмус+;
  • праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
  • обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

За више информација о начину пријаве и условима, погледајте текст конкурса за нашој страници КОНКУРСИ