Konkurs za eTwinning ambasadore u Srbiji

Фондација Темпус – eTwinning национални тим за подршку (НСС) расписује конкурс за eTwinning амбасадоре за Републику Србију. Избор aмбасадора се врши на период од две године. eTwinning амбасадори треба да буду искусни корисници који су заинтересовани и могу да учествују у промоцији eTwinning портала и активности у региону своје школе и шире.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити попуњавањем пријавног формулара.

Рок за пријаву је 18јануар 2019. године, 23:59 часова.

Активности eTwinning амбасадора су:

• Пружање помоћи НСС-у приликом организовања догађаја унутар Републике Србије везаних за промоцију eTwinning портала и појашњавање основа или детаља везаних за рад на eTwinning порталу;
• Организовање и самостално спровођење промотивних и едукативних догађаја и обука у школама и предшколским институцијама унутар Републике Србије, у координацији са НСС-ом, са циљем повећања броја регистрованих учесника eTwinning портала, повећања броја пројеката и њиховог квалитета;
• Организовање онлајн обука коришћењем ИКТ алата на eTwinning порталу, као и учествовање на онлајн обукама за које НСС обезбеђује софтвер;
• Допринос размени примера добрих пракси са колегама у Републици Србији и у другим земљама;
• Учешће на састанцима, конференцијама и семинарима са осталим eTwinning амбасадорима у земљи или иностранству на које их упути НСС;
• Пружање других информација важних за спровођење eTwinning-а у Републици Србији и друга врста помоћи НСС-у;

Током планирања и спровођења наведених активности неопходно је да амбасадори константно сарађују са НСС-ом и од њега добију сагласност за своје активности, посебно у случајевима када оне подразумевају и потребу за финансијском подршком. НСС ће сносити путне трошкове за све догађаје на које упути амбасадоре.
Рад eTwinning амбасадора је волонтерски.

Услови за пријаву:

Заинтересовани кандидати треба да испуњавају следеће услове:
• да су запослени у предшколској установи, основној или средњој школи у Републици Србији;
• да су регистровани на eTwinning порталу и да су Националном тиму за подршку доставили потврду о запослењу у наведеној институцији/јама;
• да су добили бар једну Националну ознаку квалитета за европски eTwinning пројекaт на ком су оснивачи, као и да значајно доприносе eTwinning пројектима (резултати морају бити видљиви кроз активности у Twinspace делу пројеката);
• да добро говоре енглески језик (међународни догађаји намењени eTwinning амбасадорима, као и размена примера добре праксе са другим земљама учесницама eTwinning-а се одвија на енглеском језику);
• да користе ИКТ алате неопходне за рад на eTwinning порталу (алати за комуникацију, претраживање, размену материјала, оглашавање).

Избор кандидата:

О исходу пријаве ће, путем имејла, бити обавештени само кандидати који су ушли у ужи избор и они ће бити позвани да на енглеском и српском језику одговоре на задате ситуације или питања (у вези са eTwinning порталом) путем Skype-а. Разговори ће бити обављени у термину од 4. до 14. фебруара 2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла. Пријаве кандидата са којима су већ обављени разговори за eTwinning амбасадоре у претходном периоду могу бити разматране без поновног обављања разговора.

Коначну одлуку о одабиру eTwinning амбасадора из Републике Србије НСС ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављеног разговора. Предност ће се дати кандидатима који eTwinning пројекте укључују у наставни процес. Приликом избора eTwinning амбасадора, водиће се рачуна о географској заступљености представника школа/предшколских установа из различитих региона Републике Србије, о типовима институција у којима раде, узрасту деце са којима раде и предметима које предају.

Након завршене селекције eTwinning амбасадора, одабрани кандидати су дужни да присуствују обуци коју организује Национални тим за подршку. Обука ће се одржати најраније у фебруару месецу 2019. године.

eTwinning амбасадори су обавезни да током обављања дужности амбасадора буду активни и да о својим активностима редовно обавештавају НСС. Уколико eTwinning амбасадор током двогодишњег периода деловања у улози амбасадора није активан у периоду дужем од два месеца (изузев месеци јул-август и децембар-јануар), НСС задржава право да амбасадора разреши дужности.

За све додатне информације можете се обратити eTwinning националном тиму за подршку у Републици Србији:

Телефон: 011/3342 430

Е-пошта: etwinning@tempus.ac.rs

eTwinning је интернет портал који повезује запослене у школama и предшколским установама широм Европе са циљем да им омогући да заједнички осмишљавају и спроводе пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, повезују ученике и обогаћују наставу. eTwinning портал промовише сарадњу школа у Европи и шире путем употребе информационо-комуникационих технологија, пружајући при томе помоћ, подршку и готове алате. Коришћење портала је бесплатно и безбедно.