Konkurs za eTwinning ambasadore u Srbiji

Fondacija Tempus – eTwinning nacionalni tim za podršku (NSO)  raspisuje konkurs za izbor eTwinning ambasadora za Republiku Srbiju. Izbor ambasadora se vrši na period od 1. januara 2024. godine do 28. februara 2026. godine.

eTwinning je internet portal koji povezuje zaposlene u školama i predškolskim ustanovama širom Evrope sa ciljem da im omogući da zajednički osmišljavaju i sprovode projekte, razmenjuju ideje i primere dobre prakse, povezuju učenike i obogaćuju nastavu. eTwinning portal promoviše saradnju škola u Evropi i šire upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija, pružajući pri tome pomoć, podršku i gotove alate. Korišćenje portala je besplatno i bezbedno.

eTwinning ambasadori su  vaspitači, nastavnici i stručni saradnici u školama i predškolskim ustanovama, koji su iskusni korisnici portala i aktivni su u promociji eTwinning mreže i pružanju podrške drugim korisnicima kako na samom portalu, tako i uživo.

Aktivnosti eTwinning ambasadora su:

 • pružanje pomoći Nacionalnom timu za podršku u organizaciji događaja, promocije i predstavljanja eTwinningportala u Republici Srbiji;
 • organizovanje i samostalno sprovođenje promotivnih i edukativnih događaja i obuka u školama i predškolskim ustanovama u Republici Srbiji, u koordinaciji sa Nacionalnim timom za podršku, sa ciljem povećanja broja registrovanih učesnika eTwinning portala, povećanja broja projekata i poboljšanja njihovog kvaliteta;
 • organizovanje onlajn obuka uz korišćenje IKT alata na eTwinningportalu, kao i učestvovanje na onlajn obukama i događajima koje organizuje Nacionalni tim za podršku;
 • doprinos razmeni primera dobrih praksi sa kolegama u Republici Srbiji i u drugim zemljama;
 • učešće na sastancima, konferencijama i seminarima sa ostalim eTwinningambasadorima u zemlji ili inostranstvu na koje ih uputi Nacionalni tim za podršku;
 • pružanje informacija važnih za sprovođenje eTwinning-a u Republici Srbiji i druga vrsta pomoći Nacionalnom timu za podršku.

Tokom planiranja i sprovođenja navedenih aktivnosti neophodno je da ambasadori sarađuju sa Nacionalnim timom za podršku i od njega dobiju saglasnost za svoje aktivnosti, posebno u slučajevima kada one podrazumevaju i potrebu za finansijskom podrškom. Nacionalni tim za podršku snosiće putne troškove za sve događaje na koje uputi ambasadore. Rad eTwinning ambasadora je volonterski.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave isključivo popunjavanjem prijavnog formulara.

Rok za prijavu je 27. decembar 2023. godine, do 23.59 časova.

Uslovi za prijavu

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su zaposleni u predškolskoj ustanovi, osnovnoj ili srednjoj školi u Republici Srbiji;
 • da su aktivni članovi eTwinningportala;
 • da su osnivači ili partneri u najmanje jednom evropskom eTwinning projektu, kao i da značajno doprinose projektima u kojima učestvuju, što treba da bude vidljivo u aktivnostima u TwinSpace delu projekata;
 • da dobro poznaju funkcionalnosti eTwinning portala, a posebno TwinSpace;
 • da uspešno primenjuju IKT alate u nastavi, kao i alate koji su potrebni za sprovođenje projekata i učešće u događajima profesionalnog usavršavanja (alati za komunikaciju, pretraživanje, razmenu materijala, oglašavanje);
 • da poseduju znanje engleskog jezika, najmanje na nivou B1;
 • da poseduju izražene veštine komunikacije i prezentovanja;
 • da imaju iskustva u držanju obuka i drugih vidova profesionalnog usavršavanja.

Izbor kandidata

O ishodu prijave imejlom biće obavešteni svi kandidati, a kandidate koji budu ušli u uži izbor pozvaćemo imejlom na intervju sa članovima Nacionalnog tima za podršku. Intervjui će biti organizovani u onlajn formatu na engleskom i srpskom jeziku i obavljeni do kraja januara 2024. godine.

Konačnu odluku o odabiru eTwinning ambasadora iz Republike Srbije Nacionalni tim za podršku doneće na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenog intervjua. Kandidati koji eTwinning projekte uspešno uključuju u redovni nastavni proces imaće prednost. Prilikom izbora eTwinning ambasadora, vodiće se računa o geografskoj, kao i zastupljenosti predstavnika iz različitih tipova institucija u kojima rade, uzrastu dece s kojima rade i predmetima koje predaju.

Nakon završene selekcije eTwinning ambasadora, odabrani kandidati su dužni da prisustvuju obuci koju organizuje Nacionalni tim za podršku. O datumu obuke, odabrani ambasadori biće blagovremeno obavešteni.

eTwinning ambasadori su obavezni  da tokom obavljanja dužnosti ambasadora budu aktivni i da o svojim aktivnostima redovno obaveštavaju Nacionalni tim za podršku. Ukoliko eTwinning ambasador tokom perioda delovanja u ulozi ambasadora nije aktivan u periodu dužem od dva meseca (izuzev meseci jul–avgust i decembar–januar), Nacionalni tim za podršku zadržava pravo da ambasadora razreši dužnosti.

 Za sve dodatne informacije možete da se obratite eTwinning nacionalnom timu za podršku u Republici Srbiji.

Telefon: 011/3342 430, opcija 7

E-pošta: etwinning@tempus.ac.rs