Konkurs za aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (KViS) za dopunjeno izdanje priručnika i dopunu baze aktivnosti KViS

Euroguidance centar Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju sa zadovoljstvom poziva  nastavnike  i  stručne  saradnike  osnovnih  i  srednjih  škola –  autore  aktivnosti  karijernog  vođenja  i  savetovanja  da prijave svoje aktivnosti za novo dopunjeno izdanje  Priručnika  ,,Karijerno vođenje i savetovanje“ Baze  aktivnosti  KViS

Na konkurs je moguće prijaviti aktivnosti KViS poput radionica, tribina, predavanja i sličnih aktivnosti koje su autori realizovali u sklopu nastavnih ili vannastavnih aktivnosti u svojim školama. Autori mogu prijaviti više aktivnosti, ukoliko se ciljevi i ishodi svake od aktivnosti razlikuju. 

Prijava aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja za priručnik i prateću bazu aktivnosti trajaće do 15. maja 2023. godine do kraja dana, a vrši se popunjavanjem elektronskog formulara koji je dostupan na ovom linku. Prijave će se razmatrati po završetku naznačenog roka, a autori će nakon razmatranja prijava dobiti povratnu informaciju o svojoj aktivnosti. Sve prijave koje budu pristigle do 15. maja 2023. godine biće uzete u razmatranje za  priručnik i bazu koji će biti objavljeni tokom jeseni 2023. godine. 

Pravila Konkursa za nastavne i vannastavne aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja za dopunjeno izdanje priručnika i baze aktivnosti KViS možete preuzeti ovde