Konkurs: Savetnik za projekte u oblasti visokog obrazovanja

Konkurs je istekao. Aktuelne konkurse možete pogledati ovde.

Fondacija Tempus u okviru Grupe za visoko obrazovanje  raspisuje konkurs za radno mesto:  

Savetnik za projekte u oblasti visokog obrazovanja

AŽURIRANO: Konkurs je otvoren do 7. marta 2022. godine u 23:59 časova.  

Najvažnije aktivnosti savetnika za projekte u oblasti visokog obrazovanja su:  

 • praćenje sprovođenja Erazmus+ projekata iz visokog obrazovanja sa učešćem institucija iz Srbije; 
 • pružanje podrške institucijama koje konkurišu za Erazmus+ program;  
 • organizacija monitoring poseta projektima; 
 • praćenje finansijskih pitanja projekata koji se nalaze u nadležnosti Fondacije, bez obzira na vrstu programa kroz koji se finansiraju;  
 • organizacija koordinativnih sastanaka projekata, kao i ostalih događaja čiji je cilj informisanje javnosti o Erazmus+ programu, kao i pomoć onima koji konkurišu za projekte;  
 • uređivanje vebsajta Fondacije u delu koji se odnosi na projekte iz delokruga grupe za visoko obrazovanje;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja poslova iz svog delokruga;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.   

Uslovi:  

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom režimu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine)
 • poznavanje engleskog jezika na nivou C1;  
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • najmanje dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;  
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Ofiice paketa (Word, Excel, Powerpoint)
 • dobre prezentacione i komunikacione veštine;
 • sposobnost za samostalan rad i za rad u timu;

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:  

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).   

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi)   

 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom). 
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).   

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.  

AŽURIRANO: Termini testiranja i razgovora:  

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 9. mart 2022. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, Žabljačka 12.
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani 11. marta 2022. godine.  

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs  

Potrebno je poslati:   

 • CV, tj. biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu   
 • Motivaciono pismo  

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):  

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)  
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)  

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.  

Očekuje se da će početak rada biti u drugoj polovini marta 2022. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.  

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.