Konkurs za radno mesto: Savetnik za projekte u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih

Konkurs je istekao. Aktuelne konkurse možete pogledati ovde.

Fondacija Tempus u okviru Grupe za opšte, stručno i obrazovanje odraslih raspisuje konkurs za radno mesto: 

Savetnik za projekte u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih 

Ažurirano: Konkurs je otvoren do 6. februara 2022. godine u 23:59 časova. 

Najvažnije aktivnosti savetnika za projekte su: 

 • pružanje podrške institucijama koje konkurišu za projekte iz delokruga rada Grupe, a u skladu sa raspodelom posla koju definiše koordinator Grupe;
 • praćenje projekata iz nadležnosti grupe;
 • planiranje i realizacija aktivnosti u vezi sa učešćem u mreži VET timova  i EPALE i eTwinning platformama u skladu sa raspodelom posla koju utvrđuje koordinator Grupe;
 • uređivanje vebsajta Fondacije u delu koji se odnosi na škole i predškolske ustanove i slanje informacija na mejling liste;
 • pomoć u pripremi publikacija Fondacije vezano za škole i predškolske ustanove;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi: 

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom režimu studija, odnosno minimum osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine); 
 • poznavanje engleskog jezika na nivou C1;
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • najmanje dve godine radnog iskustva u sektoru obrazovanja u Srbiji ili dve godine radnog iskustva u radu na projektima;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, ExcelPowerPoint);
 • dobre prezentacione i komunikacione veštine;
 • sposobnost za  samostalan rad i za rad u timu.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to: 

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom). 

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi)  

 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom). 
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru. 

Ažurirano: Termini testiranja i razgovora

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 8. februar 2022. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, Žabljačka 12.
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani 10. februara 2022. godine. 

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs 

Potrebno je poslati:  

 • CV, tj. biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu 
 • Motivaciono pismo

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa): 

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje. 

Očekuje se da će početak rada biti u drugoj polovini februara 2022. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme. 

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.