Konkurs za radno mesto: Savetnik za informisanje i mobilnost

Конкурс је истекао. Актуелне конкурсе можете погледати овде.

Фондација Темпус у оквиру Групe за информисање и мобилност расписује конкурс за радно место: 

Саветник за информисање и мобилност

Ажурирано: Конкурс је отворен до 6. фебруара 2022. године у 23:59 часова. 

Најважније активности саветника информисање и мобилност су: 

 • Пружање информацијa из делокруга рада Фондације, посебно у вези са програмом Еразмус+ и активностима интернационализације, кроз одговарање на упите путем телефона, е-поште, друштвених мрежа, као и кроз консултације или директан рад у Инфо центру;
 • Пружање информација појединцима о могућностима коришћења програма за образовање ЕУ за стипендирање боравка и студије у ЕУ, програма CEEPUS за боравак у CEEPUS државама и другим програмима за стипендирање и мобилност;
 • Пружање релевантних информација страним држављанима заинтересованим за студије у Србији у складу са активностима Фондације у вези са интернационализацијом;
 • Пружање подршке институцијама кроз информисање и разјашњавање процедура за учешће у програмима за чије спровођење је Фондација задужена, посебно у вези са програмом Еразмус+;
 • Информисање и саветовање потенцијалних апликаната о коришћењу PIC броја и одговарајућих портала и алата Европске комисије;
 • Планирање, организовање, спровођење, евиденција и извештавање о активностима Инфо центра;
 • Планирање, организовање, спровођење, евиденција и исвештавање о активностима националног Eurodesk центра;
 • Планирање, организовање, спровођење, евиденција и извештавање о активностима које проистичу из DiscoverEU иницијативе;
 • Информисање јавности кроз писање вести и ажурирање информација за вебсајтове Фондације и базе образовних могућности из домена рада Инфо центра и Групе, као и кроз слање информација путем мејлинг листе;
 • Припрема информативно-промотивних материјала и публикација, организација обука, и догађаја намењених заинтересованим грађанима, стипендистима, саветницима за мобилност, институцијама, доносиоцима одлука и кључним актерима система образовања и мобилности;
 • Организовање других догађаја у сарадњи са координатором и саветницима у циљу информисања јавности;
 • Предузимање потребних активности у циљу пружања подршке алумни мрежи Фондације и
 • Обављање других послова из описа рада Групе у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови: 

 • диплома високог образовања (минимум VII1 по старом режиму студија, односно минимум основне академске студије у трајању од четири године); 
 • познавање енглеског језика на нивоу Ц1;
 • познавање француског и немачког језика је пожељно;
 • добро познавање образовног система
 • најмање две године радног искуства на истим или сличним пословима
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета (Word, ExcelPowerPoint);
 • добре презентационе и комуникационе вештине;
 • способност за  самосталан рад и за рад у тиму;
 • поседовање возачке дозволе Б категорије и способност активне вожње је пожељно.

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то: 

 • Тестирање познавања енглеског језика (под шифром). 

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг селекције кандидата, потребно је да тај податак напомене у пријави)  

 • Тестирање познавања пословне кореспонденције (под шифром). 
 • Тестирање познавања ИКТ алата значајних за радно место (под шифром).

Утврђивање могућности уклапања у постојеће радно окружење кроз тестове личности (психолошке тестове) и индивидуалне разговоре са кандидатима, на српском и енглеском језику, може бити организовано за кандидате у најужем избору. 

Ажурирано: Термини тестирања и разговора

 • Очекивани датум тестирања (познавање енглеског језика и пословне кореспонденције) је 8. фебруар 2022. Тестирање кандидата обавиће се у просторијама Фондације Темпус у Београду, Жабљачка 12.
 • Кандидати који успешно ураде тестове биће позвани на даља тестирања и разговоре. Предвиђено је да разговори са кандидатима буду организовани 10. фебруара 2022. године. 

Молимо Вас да прочитате обавештење о обради података о личности  и уколико сте сагласни можете се пријавити на конкурс искључиво путем електронске поште на адресу hr@tempus.ac.rs 

Потребно је послати:  

 • CV, тј. биографију, на српском или енглеском језику, пожељно у Europass формату 
 • Мотивационо писмо

Кандидати током пријаве могу послати и следећа документа (достављање је обавезно пре заснивања радног односа): 

 • Скенирану копију дипломе (или уверења о дипломирању)
 • Уверење о радном стажу (скенирану копију радне књижице – уколико је поседујете, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном искуству)

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање. 

Очекује се да ће почетак рада бити у другој половини фебруара 2022. године. Радни однос се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време. 

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.