Konkurs Evropskog centra za žive jezike u Gracu za projekte u okviru programa „Jezičko obrazovanje u srcu demokratije“

Fondacija Tempus, kao nacionalna kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike u Gracu, sa izuzetnim zadovoljstvom obaveštava da je Centar raspisao konkurs za projekte u okviru novog četvorogodišnjeg programa „Jezičko obrazovanje u srcu demokratije“ (engl. Language education at the heart of democracy). Novi program se odnosi na period 2024–2027. godine i zasniva se na prioritetima u jezičkom obrazovanju država članica Centra.

Konkurs je namenjen stručnjacima u oblasti jezičkog obrazovanja poput nastavnika, edukatora nastavnika, prosvetnih inspektora, istraživača kao i kreatora planova i programa nastave i učenja i nastavnih materijala.

Ove međunarodne projekte sprovode timovi koje čine najmanje četiri člana iz različitih zemalja. Neophodno je da članovi tima žive i rade u nekoj od 35 država članica Centra. U izuzetnim slučajevima biće prihvaćen maksimalno jedan član tima koji nije iz države članice Centra.

Projekti treba da budu zasnovani na istraživanju, a njihov rezultat su praktični resursi za stručnjake u oblasti jezičkog obrazovanja, npr. onlajn publikacije, veb-sajtovi, aplikacije, platforme, materijali, priručnici, alati i sl. Projekti ne treba da budu vezani za specifičan kontekst i jezik, već moraju da budu prilagodljivi i da se bave zajedničkim temama, pitanjima i izazovima u jezičkom obrazovanju. Na veb-sajtu Centra dostupni su projekti odobreni i sprovedeni u prethodnom programu, kao i resursi razvijeni u okviru ovih projekata.

Formular za prijave se nalazi ovdeDokument u PDF formatu treba preuzeti, popuniti na računaru i poslati na adresu call@ecml.at.

Rok za podnošenje prijava je 31. avgust 2023. godine do 23 časa.

Detaljne informacije o propozicijama konkursa i kriterijumima za odabir projektnih prijava nalaze se u tekstu konkursa.

Konkurs ističe devet tematskih oblasti u jezičkom obrazovanju koje su identifikovale države članice u najvećoj meri putem istraživanja krajem 2022. godine. Pomenutih devet oblasti obuhvata: učenje jezika na ranom uzrastu, znakovni jezik, jezike nastave, nove medije u jezičkom obrazovanju, kompetencije nastavnika i učenika, obrazovanje i zapošljavanje migranata, planove i programe nastave i učenja i ocenjivanje, CLIL, višejezično i interkulturno obrazovanje. Njima je naknadno dodata i deseta oblast koja se odnosi na transverzalne kompetencije.

Fokus i prioriteti / Teme projekata u novom konkursu koji su veoma značajni za definisanje predmeta odnosno ciljeva Vaših projekata nalaze se ovde. Važno je napomenuti da oni ne predstavljaju naslove Vaših budućih projekata već šire teme u okviru kojih treba definisati specifičnije i usredsređenije projekte.

Povodom otvaranja konkursa Centar je održao dva vebinara. Na prvom su podeljene osnovne informacije o propozicijama konkursa kao i neki korisni saveti i iskustva dosadašnjih koordinatora projekata. Snimak prvog vebinara možete pogledati na sledećim linkovima na engleskom i francuskom, a materijali sa vebinara nalaze se ovde. Drugi vebinar je bio namenjen potencijalnim učesnicima konkursa, a posebno onima koji se prvi put susreću sa ovim konkursom i upoznaju sa aktivnostima Centra. Na ovom vebinaru je bilo reči o samom pozivu za projekte, kriterijumima kao i o formularu za prijave. Snimak drugog vebinara na engleskom jeziku možete pogledati na ovom linku, a materijali sa vebinara nalaze se ovde.

Ukoliko imate pitanja, potrebne su Vam dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa konkursom, želite da se konsultujete i proverite da li se Vaša tema uklapa u navedene prioritete Centra možete nas kontaktirati putem mejla jezici@tempus.ac.rs. Ukoliko želite možete se obratiti direktno i Centru putem mejla call@ecml.at.