Konkurs: Asistent za opšte i tehničke poslove

Fondacija Tempus u okviru Tima za opšte poslove raspisuje konkurs za radno mesto:  

Asistent za opšte i tehničke poslove

 
Konkurs je istekao. 

Najvažnije aktivnosti asistenta za opšte i tehničke poslove su:  

 • yčešće u organizaciji događaja Fondacije;
 • staranje o tehničkoj opremi, arhivi i kancelarijskom materijalu Fondacije;
 • operativno održavanje i administriranje službenih vozila Fondacije;
 • obavljanje vozačkih i kurirskih poslova za potrebe Fondacije;
 • prijem, zavođenje i slanje pošte Fondacije;
 • tehnička i administrativna podrška u svakodnevnom radu tima;
 • obavljanje nabavki za Fondaciju;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca i internim aktima Fondacije;

Uslovi:  

 • diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije) ili diploma srednjeg četvorogodišnjeg obrazovanja uz minimalno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima od najmanje tri godine;
 • poznavanje engleskog jezika na nivou B1;
 • najmanje dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint);
 • dobre organizacione i komunikacione veštine;
 • sposobnost za rad u timu.
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, PowerPoint);
 • posedovanje vozačke dozvole B kategorije i da je osoba aktivan vozač.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:  

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom).  

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi).   

 • Testiranje poznavanja poslovne korespondencije (pod šifrom). 
 • Testiranje poznavanja IKT alata značajnih za radno mesto (pod šifrom).  

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima, na srpskom i engleskom jeziku, može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.  

Termini testiranja i razgovora:  

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je  17. maj 2022. godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, Žabljačka 12.  
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalja testiranja i razgovore. Predviđeno je da razgovori sa kandidatima budu organizovani  20. i/ili 23. maja 2022. godine.  

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs  

Potrebno je poslati:   

 • CV, tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu;  
 • Motivaciono pismo. 

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):  

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju);
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu).  

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.  

Očekuje se da će početak rada biti u prvoj polovini juna 2022. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.  

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.