Konferencija „Razvoj jezičkih kompetencija kod učenika osnovne škole”

Fondacija Tempus – Eurydice mreža, u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja organizuje konferenciju „Razvoj jezičkih kompetencija kod učenika osnovne škole” 3. jula 2018. godine u Beogradu u hotelu Metropol Palace, Bulevar kralja Aleksandra 69.

Cilj konferencije je pokretanje diskusije o mogućnostima razvoja jezičkih kompetencija kod učenika i razmena dobrih praksi, a ciljna grupa su pre svega nastavnici engleskog, francuskog, nemačkog, ruskog i španskog jezika koji rade sa decom osnovnoškolskog uzrasta.

Na konferenciji će učestvovati domaći i strani eksperti za metodiku nastave jezika koji će govoriti na teme poput značaja nastave pisanja, korišćenja prilagođene beletristike i metode CLIL, a pored plenarnog dela biće i praktičnog rada u manjim grupama. Fokus radionica biće na načinima unapređenja i podsticanja usmenog izražavanja na stranom jeziku, nastavi jezika u velikim grupama i motivisanju učenika za aktivno učešće u nastavi.

Prijavljivanje za konferenciju je moguće isključivo putem onlajn registracionog formulara, dok nacrt dnevnog reda možete pogledati ovde.

Rok za prijavu je 26. jun do 12:00 časova. Zbog ograničenog broja mesta, prilikom odabira učesnika vodiće se računa o ravnomernoj zastupljenosti predstavnika različitih institucija, a prednost će imati nastavnici engleskog, nemačkog, ruskog i francuskog jezika iz osnovnih škola, kao i nastavnici španskog jezika koji predaju deci osnovnoškolskog uzrasta.

Radni jezici konferencije su engleski i srpski tokom plenarnih sesija, a engleski, ruski, francuski, nemački i španski u radnim grupama za te jezike, dok će srpski biti radni jezik u grupi za motivaciju. Za plenarne sesije biće obezbeđen simultani prevod.

Postoji mogućnost refundacije putnih troškova na zahtev, isključivo za učesnike iz Srbije koji ne žive u Beogradu u visini povratne autobuske ili vozne karte, a kojima je prethodno prihvaćena prijava za registraciju.

Dodatne informacije možete dobiti upitom na office@tempus.ac.rs.