Poziv za učešće na Konferenciji ”On Track 3 – Different youth work approaches for different NEET situations“

Национална агенција за Еразмус+ програм из Турске у сарадњи са САЛТО ресурсним центром за инклузију, ће од 22. до 26. октобра у Истанбулу организовати конференцију под називом On Track 3 – Different youth work approaches for different NEET situations“.

Циљ конференције је размена добрих пракси о укључивању младих који нису у систему образовања или обука нити су запослени (NEET). Конференција се ослања на публикацију On Track која је посвећена различитим приступима омладинског рада са младима из рањивих група. Ова конференција је трећа у низу од објављивања публикације 2005. године.

Конференција је намењена омладинским радницима/лидерима, менаџерима пројеката у области младих, доносиоцима одлука у омладинској политици, особама са искуством у раду са младима који припадају групи NEET.

Циљеви конференције:

  • упознавање са различитим реалностима младих NEET у Европи;
  • размена различитих начина рада са младима у NEET групи уз нагласак на могућности пројеката међусекторске сарадње;
  • дељење ресурса који се користе у раду са младима у NEET ситуацији, нпр. публикације On Track и других алата;
  • промоција вредности међународног омладинског рада за младе у NEET ситуацији групи уз коришћење могућности Еразмус+ и Европске иницијативе за солидарност.

Број учесника из Србије је ограничен.

Учесници би требало да имају искуство у раду са младима који нису у систему образовања или обука, нити су запослени (NEET) и да добро познају енглески језик. Учесници треба да раде директно са младима, да управљају пројектима, да су доносиоци одлука или истраживачи у области и друго. Међународно искуство у раду са циљном групом није обавезно.

Пријаву за тренинг можете извршити попуњавањем  формулара на овом ЛИНКУРок за пријаве  је 16. јун 2019.

Закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.