Poziv za učešće na Konferenciji ”On Track 3 – Different youth work approaches for different NEET situations“

Nacionalna agencija za Erazmus+ program iz Turske u saradnji sa SALTO resursnim centrom za inkluziju, će od 22. do 26. oktobra u Istanbulu organizovati konferenciju pod nazivom On Track 3 – Different youth work approaches for different NEET situations“.

Cilj konferencije je razmena dobrih praksi o uključivanju mladih koji nisu u sistemu obrazovanja ili obuka niti su zaposleni (NEET). Konferencija se oslanja na publikaciju On Track koja je posvećena različitim pristupima omladinskog rada sa mladima iz ranjivih grupa. Ova konferencija je treća u nizu od objavljivanja publikacije 2005. godine.

Konferencija je namenjena omladinskim radnicima/liderima, menadžerima projekata u oblasti mladih, donosiocima odluka u omladinskoj politici, osobama sa iskustvom u radu sa mladima koji pripadaju grupi NEET.

Ciljevi konferencije:

  • upoznavanje sa različitim realnostima mladih NEET u Evropi;
  • razmena različitih načina rada sa mladima u NEET grupi uz naglasak na mogućnosti projekata međusektorske saradnje;
  • deljenje resursa koji se koriste u radu sa mladima u NEET situaciji, npr. publikacije On Track i drugih alata;
  • promocija vrednosti međunarodnog omladinskog rada za mlade u NEET situaciji grupi uz korišćenje mogućnosti Erazmus+ i Evropske inicijative za solidarnost.

Broj učesnika iz Srbije je ograničen.

Učesnici bi trebalo da imaju iskustvo u radu sa mladima koji nisu u sistemu obrazovanja ili obuka, niti su zaposleni (NEET) i da dobro poznaju engleski jezik. Učesnici treba da rade direktno sa mladima, da upravljaju projektima, da su donosioci odluka ili istraživači u oblasti i drugo. Međunarodno iskustvo u radu sa ciljnom grupom nije obavezno.

Prijavu za trening možete izvršiti popunjavanjem  formulara na ovom LINKURok za prijave  je 16. jun 2019.

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.