PRODUŽEN ROK: Konferencija „Mikrokredencijali i zelena tranzicija“

Fondacija Tempus organizuje konferenciju sa temom „Mikrokredencijali i zelena tranzicija“, koja će se održati u Beogradu, 12. decembra 2023. godine, u Kongresnom centru „Envoy. Konferencija je namenjena nastavnom i nenastavnom osoblju srednjih stručnih škola, gimnazija i visokoškolskih ustanova, bez obzira na to da li su učestvovali u projektima u okviru programa Erazmus+, kao i drugim licima zainteresovanim za ovu temu.

Cilj konferencije je da predstavi mikrokredencijale i poveže ih sa stručnim obrazovanjem i zelenom tranzicijom. Učesnici će imati priliku da saznaju više o ovoj vrsti kvalifikacija iz izlaganja stranih i domaćih stručnjaka i panel-diskusije predstavnika srednjih stručnih škola iz različitih područja rada. Biće predstavljen i dokument Priručnik za izradu i sprovođenje strategije internacionalizacije koji su pripremili članovi Nacionalnog tima za podršku projektima mobilnosti u stručnom obrazovanju.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem registracionog formulara. Rok za prijavu je 4. decembar u ponoć.

Učešće na konferenciji je besplatno, a broj mesta je ograničen. Prilikom izbora učesnika vodiće se računa o ravnomernoj zastupljenosti učesnika iz različitih ustanova, kao i o redosledu prijave. Prijavljeni kandidati biće obavešteni o statusu prijave nakon isteka roka za njeno podnošenje.

Program će trajati od 9.30 do 17.00 časova, a agendu možete da pogledate ovde

Napomena: Konferencija nije registrovana kao stručni skup u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nije predviđena nadoknada putnih troškova za učesnike.

Sve dodatne informacije mogu da se dobiju slanjem imejla na adresu schools-vet@tempus.ac.rs ili telefonskim pozivom na broj 011/33 42 430, opcija 3.