Konferencija „Inicijalno obrazovanje nastavnika” u Beogradu

Fondacija Tempus organizuje međunarodnu TSA konferenciju „Inicijalno obrazovanje nastavnika” 30. i 31. oktobra 2023. godine u Beogradu.

Tokom ove dvodnevne međunarodne konferencije učesnici će se upoznati sa različitim nacionalnim politikama, mehanizmima i podsticajima za rešavanje nedostatka nastavničkog kadra i privlačenje ljudi u nastavničku profesiju, kao i sa evropskim inicijativama u oblasti inicijalnog obrazovanja nastavnika. Osim toga, učesnici će imati priliku za razmenu ideja i dobrih praksi, umrežavanje i istraživanje mogućnosti saradnje na projektima.

Na događaj se pozivaju predstavnici visokoškolskih institucija koje obrazuju buduće nastavnike, donosioci odluka u oblasti obrazovanja, kao i sami nastavnici. Radni jezik događaja je engleski.

Zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem formulara na SALTO platformi (prethodno je neophodno kreirati nalog).

Rok za prijavu je 13. septembar 2023. godine.

Fondacija Tempus  je u mogućnosti da učesnicima iz Srbije sa mestom prebivališta van Beograda obezbedi smeštaj 30. oktobra i refundira 95% putnih troškova.

Broj mesta na TSA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodi se računa o kvalitetu popunjene prijave, usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja, kao i poznavanju engleskog jezika. Fondacija Tempus može organizovati intervju i proveru znanja jezika.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: tcas@tempus.ac.rs