Kako da prepoznam svoja profesionalna interesovanja?

Euroguidance centar sprovodi niz vebinara, radionica i konsultacija, čiji je cilj da pomognu učenicima završenih razreda srednjih i osnovnih škola da odgovore na pitanje: „Šta posle mature?“. Tokom pomenutih aktivnosti, često pitanje koje učesnici postavljaju je: „Kako da prepoznam šta me zanima, čime bih se bavio/la? “. U ovom tekstu predstavićemo neke smernice kako da prepoznate i/ili pomognete nekome da prepozna svoja profesionalna interesovanja.

 

Saznajte šta vam je i zbog čega zanimljivo

Napravite spisak predmeta, zadataka i tema koje ste radili do sada u školi ili na vannastavnim aktivnostima i za svaku od ovih aktivnosti navedite zašto vam je bila zanimljiva i šta vam je u tome privlačno. Na primer: volim da učim engleski jer mi je lak i brzo završim, ili, volim da idem na treninge jer mi je tamo super društvo.

 

Analizirajte zašto su vam nabrojane aktivnosti zanimljive

Važno je da pronađemo aktivnosti koje nisu zanimljive samo zbog spoljnih faktora, kao što su npr.: profesor lepo predaje, imam dobre ocene, super je društvo ili prostor u kome se radi je lep. Ovakvi faktori su lako promenljivi i kada se to desi, biće nam teže da održimo motivaciju da se bavimo ovim oblastima. Ključni su oni obrasci gde nas interesuje da saznamo više o nekoj temi, rešavamo probleme ili usavršavamo svoje veštine. Primer za to bi bio: zanima nas hemija, jer nas zanima da saznajemo i otkrivamo hemijske reakcije, ili zanima nas pravo, jer želimo da rešavamo pravna pitanja i dileme.

 

Važno je da proširimo spisak oblasti rada koje poznajemo

Vrlo je važno da budem radoznali kada je u pitanju oblast rada, jer tako saznajemo za nove oblasti. Kada ne znamo da nešto uopšte postoji, ne može nam ni biti zanimljivo.

Ukoliko nemamo ideju šta bi nam bilo zanimljivo i sve nam izgleda dosadno, početni korak je da saznamo nešto o različitim oblastima rada. Informacije možemo da nađemo čitajući opise profesija na različitim sajtovima, opise smerova na fakultetima ili pričajući sa  poznanicima.

 

Normalno je da se interesovanja menjaju

Interesovanje za neku oblast tokom vremena se menja i normalno je da nakon par godina nešto prestane da nam bude zanimljivo. Osim toga, kada upoznamo neku oblast i postanemo veštiji u njoj i nivo našeg interesovanja može da poraste. Ne možemo očekivati da će nas jedna oblast zanimati čitavog života, ali možemo da budemo kreativni u tome kako kombinujemo svoja interesovanja. Ako vas recimo, interesuje hemija i diplomirate u ovoj oblasti, kasnije možete da se odlučite da se usavršite u oblasti tehnologije i primenite svoja postojeća znanja iz hemije u proizvodnji hrane.

Smisliti svoje opcije, bilo da je u pitanju upis srednje škole ili fakulteta nije jednostavan i često nam je pored smernica, kao u ovom tekstu, potrebno i da detaljnije porazgovaramo sa nekim o ovoj temi. Iz tog razloga na raspolaganju su vam interaktivni vebinari i individualne konsultacije čiji raspored održavanja i način prijave možete pogledati na sajtu  www.obrazovanje.rs/upis.