Javni poziv za prijavu CEEPUS mrežnih mobilnosti kandidata za 2022/2023 godinu

Studenti i nastavno osoblje koji su zainteresovani da realizuju akademsku mobilnost tokom akademske 2022/23. godine imaju mogućnost da se prijave za razmenu u okviru CEEPUS III programa. Javni poziv je otvoren za mobilnosti u okviru odobrenih mreža, a prijave se podnose isključivo onlajn, putem CEEPUS platforme. Pravo učešća u programu u Republici Srbiji imaju studenti i nastavno osoblje sa državnih visokoškolskih ustanova.

Nakon uspešno okončanog procesa odabira mreža koje će biti aktivne tokom akademske 2022/23. godine, stvorili su se uslovi da zainteresovani kandidati apliciraju za mrežne mobilnosti, odnosno mobilnosti na partnerskim institucijama sa kojima sarađuje njihova matična institucija u okviru odobrenih institucionalnih partnerstava (mreža). Konkurs za podnošenje mrežnih prijava za mobilnosti koje će se realizovati u zimskom semestru 2022/23. akademske godine je otvoren do 15. juna, dok kandidati koji žele da mobilnost realizuju tokom letnjeg semestra 2022/23. prijavu moraju podneti do 31. oktobra.

Mogućnosti za kandidate

Studenti sa državnih visokoškolskih ustanova se mogu prijaviti na mobilnost u okviru različitih kategorija, u zavisnosti od akademske svrhe razmene:

  • Student– studijski boravci (čija je svrha ostvarivanje kreditne mobilnosti; trajanje ovih mobilnosti je 3 meseca ili duže)
  • Shortterm student– kratkoročni studijski boravci (sa ciljem sprovođenja istraživanja za završni rad/master ili doktorsku tezu;  trajanje mobilnosti je do 3 meseca);
  • Shortterm excursion– kraće ekskurzije odnosno grupne kratkoročne aktivnosti u okviru mreža, sa maksimalnim trajanjem od 6 dana (npr. letnje ili zimske škole).

Prijavljivanje za razmenu 

Kako bi kandidat podneo prijavu, neophodno je da se registruje na CEEPUS platformi (ukoliko već ne poseduje nalog). Nakon što se uloguje na svoj nalog, proces prijavljivanja se pokreće odabirom opcije Create new application.

Važan deo prijave se odnosi na motivaciju za učešće u programu, te je u tom delu prijave potrebno bliže objasniti akademsku svrhu boravka na određenoj instituciji, a u skladu s kategorijom mobilnosti u okviru koje se prijavljuju. Studenti u trenutku realizacije mobilnosti moraju imati završena najmanje dva semestra.

Nastavno osoblje uvek aplicira u okviru kategorije predavač (Teacher) a ovi kandidati imaju obavezu sprovođenja predavačkih aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati tokom svake radne nedelje provedene na razmeni. Mobilnost nastavnog osoblja može da trajati od pet do mesec dana. Zainteresovani kandidati u motivacionom delu prijave moraju izložiti detaljan plan predavačkih aktivnosti: nazive predavanja i broj sati nastavnog angažovanja na partnerskoj instituciji, vodeći računa o minimalnom broju nastavnih sati definisanih pravilima CEEPUS programa.

Zainteresovani kandidati imaju obavezu da samostalno istražuju mogućnosti za mobilnost na partnerskim institucijama pretraživanjem CEEPUS mreža. na stranici FIND na CEEPUS platformi. Pretraga se vrši prema univerzitetima koji u mrežama učestvuju (opcija By University) i to tako na način da se odabere odgovarajuća (2022/23.) akademska godina, država a potom i matični univerzitet, nakon čega će se prikazati lista svih mreža u kojima učestvuje dati univerzitet. Dalje je potrebno pronaći mreže u kojima učestvuje konkretna matična ustanova (fakultet/smer/departman) i na osnovu njih odabrati partnersku ustanovu na koju je moguće otići na mobilnost.

Stipendije

Iznosi i obuhvat stipendije koja se dodeljuje učesnicima u CEEPUS mobilnosti se razlikuju od zemlje do zemlje, budući da prema pravilima programa svaka država-članica stipendira dolazne kandidate. Kandidatima se preporučuje da se na stranicama pojedinačnih zemalja na CEEPUS portalu informišu o različitim aspektima obuhvata stipendije pre podnošenja prijave. Kontakti svih Nacionalnih CEEPUS kancelarija su dostupni na zvaničnoj stranici CEEPUS programa.

O CEEPUS III programu

Srednjoeevropski program univerzitetske razmene (CEEPUS III) je program koji omogućava akademsku razmenu studenata i nastavnog osoblja sa državnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije na institucije u ostalim državama članicama CEEPUS programa: Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Severnoj Makedoniji, Albaniji, BiH, Bugarskoj, Moldaviji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Slovačkoj i Sloveniji.

 

Akademske razmene u okviru CEEPUS III programa se prvenstveno odvijaju u okviru institucionalnih mreža. Mreže predstavljaju partnerstva visokoškolskih ustanova iz zemalja članica CEEPUS programa i usmerene su ka istraživanju određene naučne oblasti od zajedničkog značaja za sve institucije koje učestvuju u radu konkretne mreže.

 

Više pojedinosti o samom CEEPUS programu, uslovima, načinu i toku prijave kao i ostale bitne informacije je moguće pronaći u našoj brošuri Stipendije , na CEEPUS odeljku sajta Fondacije Tempus, koja vrši ulogu nacionalne CEEPUS kancelarije u Srbiji, ili na glavnom portalu programa www.ceepus.info, posebno u odeljku HOW.