Javni poziv za prijavljivanje predavača na visokoškolskim ustanovama na obuku za izvođenje nastave na engleskom jeziku

Fondacija Tempus, putem projekta podržanog od strane ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Beogradu, objavljuje javni poziv za obuke predavača za izvođenje nastave na engleskom jeziku na četiri najveća državna univerziteta u Srbiji: Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Nišu i Univerzitetu u Kragujevcu.

Obuka će biti sprovedena od strane stručnjaka u oblasti anglistike i predstavnika gore navedenih državnih univerziteta. Pomenuti treneri su stručnjaci na poljima English as a Medium of Instruction (EMI) i English for Specific Purposes (ESP), sa iskustvom u obučavanju akademskog osoblja i inovativnim nastavnim aktivnostima.

Po završetku obuke, očekuje se da učesnici:

  • Aktiviraju svoje jezičke veštine u domenu jezika struke;
  • Ovladaju znanjem i budu u mogućnosti da primene nastavne metodologije prilagođene međunarodnom okruženju na engleskom jeziku,sa posebnim naglaskom na inovativne metode nastave (npr. upravljanje radom u grupama i radom u učionici, podsticanje interakcije studenata, strategije za pristup studentima različitih nacionalnosti i maternjih jezika itd.);
  • Ovladaju znanjem i budu u mogućnosti da primene adekvatnemetode planiranja časova i ocenjivanja studenata u međunarodnom okruženju;
  • Ovladaju znanjem i budu u mogućnosti da primeneinovativne IT alate u nastavi na engleskom jeziku.

Naglasili bismo da obuka nije usmerena na podizanje opštih jezičkih kompetencija, već na specijalizovanu oblast English as a Medium of Instruction, tj. korišćenje engleskog kao jezika nastave, te je vladanje engleskim jezikom na B2 nivou neophodan preduslov za učešće.

Obuka bi otpočela početkom novembra 2022. godine, a njeno trajanje i dinamika bili bi utvrđeni u dogovoru između polaznika i trenera, u zavisnosti od raspoloživosti i preferencija polaznika, a plan je da to bude u trajanju od 2 meseca. Obuka će biti organizovana dinamikom jednog do dva dvočasa nedeljno.

Učešće u obuci je besplatno, a učesnicima će biti obezbeđeni i materijali za rad. Obuka će biti sprovedena u prostorijama matičnih univerziteta. Obuke na četiri univerziteta razvijene su po istom modelu, ali imaju svoje specifičnosti prilagođene potrebama pojedinačnih univerziteta. Stoga, svi polaznici, bez obzira na mesto prebivališta pohađaju obuku organizovanu od strane univerziteta na kome su zaposleni.

Na kraju obuke, svim polaznicima koji polože završni test biće dodeljen sertifikat koji izdaje Fondacija Tempus.

Uslovi konkursa

  1. Kandidati moraju biti formalno povezani sa Univerzitetom, tj. članicama u sastavu Univerziteta i moraju imati bar minimalni angažman u izvođenju nastave. Fondacija Tempus zadržava pravo da, u saradnji sa rektoratom matičnog univerziteta prijavljenih kandidata, zatraži na uvid dokument koji potvrđuje formalnu povezanost i angažovanje u nastavi, kada to nije očigledno.
  2. Kandidati moraju minimalno posedovati jezičke veštine na B2 nivou u skladu sa šestostepenom skalom Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

Kriterijumi selekcije kandidata

Nivo poznavanja jezika u trenutku prijave će biti primarni kriterijum selekcije.

Nakon isteka roka za prijavu, a u cilju procene jezičkih kompetencija, te osiguranja homogenosti grupe, svi kandidati koji ispunjavaju formalni uslov konkursa polagaće ulazni test jezičkih kompetencija. Testiranje će biti sprovedeno u saradnji sa predavačima, stručnjacima u oblasti anglistike i predstavnika gore navedenih državnih univerziteta. Testiranje prijavljenih kandidata je planirano za period od 20. do 25. oktobra. 

Napomena: svi kandidati koji poseduju sertifikat međunarodno priznatih testova koji su izdati u proteklih 5 godina u odnosu na datum prijave na konkurs mogu priložiti ovaj sertifikat koji će biti posmatran kao zamena za testiranje. Priznaju se sledeći sertifikati: IELTS (sa minimalnim rezultatom 7.5), TOEFL (sa minimalnim rezultatom 90), kao i Cambridge ispiti FCE, CAE i CP.

U graničnim slučajevima, kada više kandidata na ulaznom testu ostvari identičan broj poena, a nema dovoljno mesta u grupama, mogu biti primenjeni i sledeći kriterijumi:

  • Vrsta radnog odnosa, odnosno angažovanja na matičnoj visokoškolskoj ustanovi;
  • Procenat angažmana u nastavi;
  • Mogućnost izvođenja nastavnih predmeta na engleskom jeziku (akreditacija studijskog programa na engleskom jeziku, iskustvo u radu sa stranim studentima, dostupnost predmeta na engleskom jeziku u katalogu predmeta Univerziteta, zainteresovanost stranih studenata za ovu akademsku oblast i sl.);
  • Motivacija.

Napomena: Prilikom selekcije, prednost će biti data kandidatima koji nisu učestvovali na obukama sprovedenim u okviru ove inicijative u akademskoj 2019/2020. i 2021/2022. godini.

AŽURIRANO: Način prijave

Prijavu za obuku je potrebno popuniti, putem ovog prijavnog formulara, najkasnije do nedelje, 16. oktobra 2022. godine u 23:59 časova.

Za sva dodatna pitanja budite slobodni da kontaktirate Grupu za visoko obrazovanje, putem imejl adrese higher-education@tempus.ac.rs ili putem telefona (+381 11 33 42 430, opcija 4).