Istraživanje o uticaju eTwinning-a na škole i predškolske ustanove u Srbiji

Obaveštavamo vas da eTwinning nacionalni tim za podršku sprovodi istraživanje o uticaju koji eTwinning ima na škole i predškolske ustanove u Srbiji.

Cilj istraživanja je mapiranje postojećeg stanja i pokretanje diskusije o mogućnostima unapređenja rada u okviru eTwinning-a, a ciljna grupa su pre svega registrovani korisnici portala koji aktivno koriste eTwinning u svom radu.

Budući da se eTwinning sprovodi u Srbiji već tri godine, od značaja nam je da znamo u kojoj meri je uticao na rad nastavnika i vaspitača, odnosno svih zaposlenih u školama i predškolskim ustanovama koji su registrovani na eTwinning portalu i koriste eTwinning u svom svakodnevnom radu sa decom i učenicima. Takođe, od važnosti nam je da znamo u kojoj meri je eTwinning uticao na rad škole / predškolske ustanove u celini, kao i na koji način bismo mogli da vas još bolje podržimo u korišćenju eTwinning-a u budućnosti.

Rezultati istraživanja će biti iskorišćeni za sagledavanje daljeg učešća Republike Srbije u eTwinning-u, kao i za osmišljavanje novih aktivnosti koje bi Nacionalni tim za podršku mogao da ponudi.

Kako bi podaci koje dobijemo bili što relevantniji, važno je da što više korisnika eTwinning portala popuni upitnik. Upitnik je anoniman i za njegovo popunjavanje potrebno je oko 15 minuta.

Upitnik možete popuniti ovde.

Rok za popunjavanje upitnika je 30. april 2018. godine, do 23:59 časova.

Unapred se zahvaljujemo svim učesnicima na izdvojenom vremenu i doprinosu daljem razvoju eTwinning zajednice u Srbiji.

eTwinning nacionalni tim za podršku

etwinning@tempus.ac.rs