Istraži svoje karijerne opcije

Kada kažemo karijera, često prvo pomislimo na nekoga ko nakon fakulteta počinje da radi u nekoj firmi i napreduje polako, poziciju po poziciju do nekog rukovodećeg mesta. Napredujući u jednoj firmi usavršava svoje znanje i ima bolje uslove za rad i često iz te firme ode u penziju. Ova slike karijere jeste nešto sa čime smo u prethodnom periodu češće susretali, a danas kada kažemo karijera, mislimo na mnogo raznovrsnije načine rada i usavršavanja.

Karijera se prvenstveno opisuje kao skup svih veština, znanja i iskustava koje smo imali tokom života. S obzirom da je i savremeno tržište rada dinamičnije i karijera koju razvijamo donosi nam više mogućnosti za izbor, na primer: da li želimo da radimo od kuće, da li želimo da radimo od projekta do projekta (freelance), da li želimo da menjamo oblasti rada tokom karijere.

Kako bismo se snašli na promenljivom tržištu rada i sa promenama koje dolaze sa drugim životnim okolnostima, važno je da se vodimo time da možemo da smislimo različite opcije za nas, tj. da možemo na različite načine da ostvarimo ciljeve koji su nam važni. Na primer, imamo nekoliko sličnih ili različitih obrazovnih profila (smerova) u srednjim školama koje bismo upisali, imamo nekoliko različitih zanimanja koje bismo radili nakon završenog fakulteta itd.

Da bismo osmislili opcije koje nam odgovaraju, važno je da prikupimo:

 • informacije o svojim veštinama, interesovanjima
 • informacije o zanimanjima, načinu rada
 • informacije o tome gde i kako možemo da se obučimo za neko zanimanje i steknemo veštine i znanja koje su nam potrebna.

Na osnovu ovih informacija donosimo odluke šta su nam naredni koraci i planiramo kako da plan sprovedemo u delo. U fazi donošenja odluke nam postaje važno da razvijamo veštine kako sa emocijama straha i kako izdržati neizvesnost i rizik koja ide sa promenama.

Formulisati odgovor na kratko pitanje: „Šta posle mature?“  zahteva da pre toga odgovorimo na niz pod pitanja:

 • Šta volim da učim?
 • Koja zanimanja mi deluju zanimljivo?
 • Šta mi je važno na nekom radnom mestu?
 • Koliko novca bih želeo/la da zarađujem?
 • Kada završim taj fakultet/srednju školu, šta sve mogu da radim?
 • Koje dodatne kurseve mogu da završim da bih se usavršio/la, npr. rad u nekom kompjuterskom programu, usavršiti znanje jezika?
 • Šta ja već dobro znam? Koje su moje jake strane?
 • Kakve navike imam pri učenju?
 • Učenje kojih predmeti mi je lako i zanimljivo?

Da bismo našli odgovor na ova i slična pitanja, nekada nam je potrebno da pričamo sa još nekim, kako bismo zajedno procenili odgovore, ili nam pomogli da prikupimo informacije. Pomoć može da bude i razgovor u Nacionalnoj službi za zapošljavanje koji možete da besplatno zakažete u filijali na vašoj opštini. Pored toga možete da pogledate i druge aktivnosti koje postoje u vašem kraju i  besplatne vebinare, radionice i predavanja u Info centru Fondacije Tempus.