Институције из Србије међу најактивнијима у CEEPUS програму за 2019/20. годину

Процедура одобравања CEEPUS институционалних мрежа за рад у 2019/20. години приведена је крају и почетком маја очекује се да мреже званично постану активне. Пуштањем у рад институционалних мрежа биће остварени услови за отварање првог конкурсног рока за CEEPUS размене студената и предавача – за размене унутар мрежа за зимски семестар 2019/20. године. Отварање позива за пријављивање кандидата се може очекивати почевши од друге недеље маја, с трајањем до 15. јуна, а званичне и ближе информације о роковима у оквиру овог апликационог циклуса биће објављене на главној платформи CEEPUS програма.

У 2019/20. години државне академске институције из Републике Србије, које имају право учешћа у програму, биће укључене у рад 72 мреже за додељеном квотом за мобилност, што представља приметно повећање у односу на 63 из протекле године. Поред тога, споменуте институције из Србије учествоваће и у 11 мрежа на резервној листи (umbrella мреже, којима није додељена квота за мобилност). У оквиру процеса пријаве мрежа, институције из Републике Србије задржале су висок ниво заинтересованости за учешће у програму и убрајају се међу најактивније у CEEPUS мрежама. Универзитет у Новом Саду тако је задржао прво место, а Универзитет у Београду четврту позицију на нивоу читавог CEEPUS програма по броју својих институција-чланица које су пријавиле учешће у програму за академску 2019/20. годину.

 

Што се тиче мрежа чијим ће радом координисати у академској 2019/20. години, а којима је додељена квота за мобилност, са укупно 11 мрежа институције из Републике Србије налазе се на другом месту на нивоу читавог CEEPUS  програма, одмах иза Словеније са 12. То представља значајно повећање у односу на 2018/19. годину, када су институције из Србије координисале радом 8 мрежа са додељеном квотом за мобилност. Такође, прошле академске године, државне академске институције из Србије координисале су радом 3 мреже на резервној листи, а у 2019/20. години све мреже чији су координатори институције из Републике Србије добиле су статус мрежа са додељеном квотом за мобилност. односно, ниједна мрежа није остала без квоте у статусу umbrella мреже.

Средњеевропски програм универзитетске размене омогућава размене студената и академског особља, првенствено унутар институционалних мрежа у којима учествују високошколске установе из партнерских CEEPUS земаља. Додатне информације о формирању и раду мрежа доступно је у CEEPUS одељку на сајту Фондације Темпус – Националне CEEPUS канцеларије.