Honkurs za radno mesto:  Higijeničar/ka 

Fondacija Tempus u okviru Grupe za opšte poslove raspisuje konkurs za radno mesto:  

Higijeničar/ka

Konkurs je istekao. 

Najvažnije aktivnosti higijeničara/ke su:  

 • održavanje higijene poslovnih prostorija Fondacije što podrazumeva redovno usisavanje, brisanje prašine, pranje prozora, vrata i radnih stolova, pražnjenje korpi za smeće, pranje podova i tsl;
 • briga o čistom posuđu u kuhinji;
 • posluživanje stranaka Fondacije;
 • po potrebi odlazak u poštu i drugi kurirski poslovi;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, koordinatora grupe, upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:  

 • diploma srednjeg obrazovanja – koja odgovara starom III ili IV nivou stručne spreme (gimnazija ili srednja stručna škola);
 • pedantnost, preciznost i organizovanost u radu;
 • poznavanje sredstava za higijenu i način održavanja pojedinih površina (drvenih, staklenih površina, tehničkih aparata, monitora i sl.);
 • najmanje godinu dana radnog iskustva i
 • sposobnost za samostalan rad i za rad u timu.

Termini testiranja i razgovora za kandidate koji uđu u uži izbor:  

 • Očekivani datum testiranja (test ličnosti) i razgovora je  06. septembar 2022. godine. Testiranje i razgovor sa kandidatima obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, Žabljačka 12.  

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti  i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs  

Potrebno je poslati:   

 • CV, tj. Biografiju, na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu;   
 • Motivaciono pismo. 

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):  

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju);
 • Uverenje o radnom stažu (skeniranu kopiju radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu).  

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.  

Očekuje se da će početak rada biti u drugoj polovini septembra 2022. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.  

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.