HERE okrugli sto „Izazovi u visokom obrazovanju-prepoznavanje prethodnog učenja i raspodela ESP bodova“

Тим за реформу високог образовања (HERE тим) је 25. априла 2018.  организовао округли сто како би се размотрили неки од највећих изазова у систему виског образовања: препознавање претходног учења (ППУ) и расподеле ЕСП бодова.

Догађају је присуствовало 40 представника академске заједнице, руководилаца и наставног особља државних и приватних високошколских установа, као и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Професор Синиша Ђурашевић, члан HERE тима, је отворио дискусију претходно представивши Европски инвентар валидације неформалног и информалног учења као кључног паневропског алата за подршку државама-чланицама у циљу развоја признавања претходног учења. Професор је истакао да инвентар представља јединствену евиденцију о томе како се валидација користи на националном, регионалном и локалном нивоу у Европи и да ППУ представља кључни елемент у целоживотном учењу у високом образовању. Направљена је паралела са иницијативама Европског оквира квалификација за целоживотно учење, Европским системом кредита који омогућава акумилацију и трансфер бодова. Поред тога, професор је представио неколико најнапреднијих примера које су поједине државе развиле када је у питању препознавање претходног учења, њихове правне оквире и неке од процедура које спроводе у пракси.

У наставку је професорка Марија Кузмановић, такође чланица HERE тима, представила најновије налазе везане за распоређивање ЕСП бодова на високошколским установама у Србији, показујући синергију између ППУ-а и додељивања ЕСП бодова. Професорка је представила резултате анализе анкете која је била дистрибуирана међу студентима и професорима и која је показала да је још увек присутно погрешно разумевање сврхе и начина утврђивања броја ЕСП бодова за појединачне предмете и модуле. Поменула је такође и последњу верзију Водича за ЕСП бодове у високом образовању (2015) и подсетила публику о неким основним принципима расподеле ЕСП бодова. Формулисала је и неколико битних препорука за инститиције у високом образовању као што су припрема методолошког оквира у форми правилника за сваку високошколску установу, потребу за даљом редовном анализом како би се видело стање везано за додељивање бодова на различитим високошколским установама, потребу и важност додељивања бодова практичном делу наставе,  и др.

Презентације говорника: