HERE konferencija Izazovi u visokom obrazovanju -Internacionalizacija

Tim za reformu visokog obrazovanja (HERE tim) je 15. maja 2018. organizovao konferenciju u Klubu poslanika u Beogradu sa ciljem da se razmotre izazovi vezani za internacionalizaciju sistema viskog obrazovanja. Na skupu je učestvovalo preko 80 predstavnika akademske zajednice, rukovodilaca i nastavnog osoblja državnih i privatnih visokoškolskih ustanova, kao i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Okupljene je pozdravio Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, g. Mladen Šarčević, naglasivši značaj ove teme i toga da ona bude uključena u Strategiju razvoja obrazovanja do 2030. godine. Otvarajući skup, ministar je istakao da je objavljen katalog namenjen stranim studentima „Studiraj u Srbiji“ razvijen u saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fondacije Tempus. Katalog sadrži informacije o preko 150 akreditovanih studijskih  programa koji će se naredne školske godine realizovati na engleskom jeziku.

Državna sekretarka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ana Langović Milićević je istakla da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova napravilo  korake kako bi se olakšalo dobijanje viza za strane studente.

Pored predstavljenih aktuelnih inicijativa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na događaju su mogla da se čuju i iskustva visokoškolskih ustanova koje su aktivni učesnici projekata međunarodne saradnje, posebno Univerziteta u Beogradu, Megatrend Univerziteta i Univerziteta Singidunum.

 

Učesnici konferencije su ukazali na neke od značajnih preporuka vezanih za unapređenje procesa internacionalizacije u Srbiji. Neke od njih navodimo ovde:

  • Osnažiti saradnju između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ostalih ministarstava, sa ciljem podsticanja internacionalizacije u visokom obrazovanju – posebno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom spoljnih poslova, kao i Ministarstvom kulture i informisanja i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija.
  • Unaprediti Standarade za akreditaciju studijskih programa na engleskom jeziku. Potrebno je akreditovati samo one studijske programe za koje se sigurno zna da će biti realizovani i obezbediti potrebnu infrastrukturu i računati opterećenje nastavnika.
  • Modifikovati studijske programe da budu atraktivniji za strane studente.
  • S obzirom da strani studenti dolaze u Srbiju zbog razvoja multikulturnih kompetencija, trebalo bi im omogućiti pohađanje kurseva u vezi sa zamljom domaćinom – srpski jezik, kultura, istorija i sl.
  • Studenti se o programima mobilnosti informišu najviše preko interneta, zbog čega je važno obratiti pažnju na informacije koje se nalaze tamo.
  • Obezbediti finansiranje stranih studenata koji dolaze preko bilateralnih sporazuma.
  • Iskoristiti bezvizni režim između Srbije i Kine za privlačenje kineskih studenata.
  • Potrebno je raditi na razvoju kompetencija nastavnika koji će držati nastavu na engleskom jeziku kao i razraditi mere za stimulaciju ovih nastavnika.
  • Podsticati fakultete da obezbede i međunarodnu akreditaciju studijskih programa.
  • Obezbediti dolaznim studentima svečani doček i pomoć tokom razmene, kao i individualne i grupne konsultacije

 

Predstavljena je i nova HERE publikacija: Izazovi u visokom obrazovanju, čiji je prvi deo posvećen upravo internacionalizaciji, a pored toga pokrivene su i teme: stavovi učesnika inostranih programa mobilnosti o internacionalizaciji visokog obrazovanja u Srbiji, ESPB kao mera studentskog opterećenja, doživotno učenje u visokom obrazovanju u Evropi i priznavanje prethodnog učenja u visokom obrazovanju kao ključni alat celoživotnog učenja.

Prezentacije govornika: