Grupa za visoko obrazovanje

 Fondacija Tempus raspisuje konkurs za novo radno mesto za sledeću poziciju:

 

 Mlađi savetnik/ca za projekte  

  

Konkurs je otvoren do 03. decembra 2017. godine u 23:59 časova.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:
 

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono 

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug konkursa, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi.) 

 • Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom). 

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima biće organizovano za kandidate u najužem izboru.  

 

Termini testiranja i razgovora: 

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije)  je 07. decembar. Testiranje kandidata obaviće se, u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).  
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalje testiranje i razgovore. Očekivani termin za individualne razgovore sa kandidatima je 11. decembar.  

 

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi ličnih podataka i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu  hr@tempus.ac.rs  

 

Potrebno je poslati: 

 

 • CV, tj. Biografiju  
 • Motivaciono pismo 
 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)-na uvid 
 • Uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)-na uvid 
 • Skeniranu vozačku dozvolu, ukoliko je za radno mesto za koje konkurišete naznačeno da je posedovanje iste obavezan uslov, ili ukoliko ste aktivni vozači bez obzira na to što za dato radno mesto vožnja nije obavezan uslov-na uvid
   

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje. 

Očekuje se da će početak rada biti u drugoj polovini decembra 2017. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme, sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme. 

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta FondacijeTempus.
 

Opis poslova: 

 • Praćenje sprovođenja Tempus i Erazmus+ projekata; 
 • Podrška Savetnicima za projekte u monitoring-u projekata, provera dokumentacije i organizacija radionica, seminara i drugih događaja, u skladu sa programom rada; 
 • Pružanje podrške institucijama koje konkurišu za Erazmus+ program; 
 • Uređivanje vebsajta Fondacije u delu koji se odnosi na projekte i slanje informacija na mejling liste; 
 • Podrška savetnicima za projekte u svakodnevnom radu, a u skladu sa raspodelom poslova koje vrši Koordinator grupe; 
 • Redovno ažuriranje baze projekata, u delu koji se odnosi na projekte sa učešćem institucija; 
 • Praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga; 
 • Obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije. 

 

Uslovi: 

 • Diploma visokog obrazovanja (minimum VII1 po starom režimu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije) 
 • Poznavanje engleskog jezika na nivou C1; 
 • Poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno; 
 • Najmanje godinu dana radnog iskustva; 
 • Sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa; 
 • Dobre prezentacione i komunikacione veštine;
 • Sposobnost za rad u timu. 

Poželjno je posedovanje vozačke dozvole B kategorije.  

Važno je imati u vidu da se očekuje da izabrani kandidat u periodu od tri meseca od početka rada razvije ili da već ima sledeće kompetencije: 

 • Upoznatost sa radom FT i sposobnost predstavljanja rada Fondacije u celini, ne samo dela u kome radi; 
 • Pismenost, sposobnost logičkog razmišljanja; 
 • Veliki broj poverenih zadataka može da obavi samostalno; 
 • Ume da proceni i definiše zadatke koje ne može da ispuni; 
 • Sposoban/na je da uradi polovinu poslova čitavog tima ili grupe u kojoj radi; 
 • Po potrebi može da delegira poslove i da proprati njihovu realizaciju; 
 • Može da odgovori adekvatno na većinu mejlova tokom godine i ima za to potrebno znanje; 
 • Poseduje dovoljan nivo IT pismenosti, kada nešto ne zna prvo samostalno traži rešenje i čita tutorijale; 
 • Sposobnost pisanja koherentnog pismenog, kraćeg i dužeg teksta na srpskom i engleskom jeziku; 
 • Posedovanje inicijative i kritičkog razmišljanja; 
 • Sposobnost pisanja sadržaja za vebsajt i kratkih formi vesti za druge medije; 
 • Poseduje znanje o sektoru u kome radi i opštu sliku o sistemima od značaja za FT; 
 • Sposoban/na je da vodi male grupe na radionicama, kao i da javno nastupa;   
 • Poznavanje finansijskih pravila programa Erazmus+ od značaja za rad svoje grupe ili tima; 
 • Sposobnost multitaskinga, upravljanja svojim vremenom i rada u timu – kolegijalnost, tematsko dopunjavanje; 
 • Stalno razvija sopstvene kompetencije.