Dolazak gradskim prevozom

Autobusi: 17, 20, 31, 46, 50, 79, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 311
Tramvaji: 5, 6, 7 i 14

Do Fondacije Tempus sa aerodroma možete stići taksijem ili gradskim prevozom. Ukoliko dolazite gradskim prevozom, možete ući u autobuse br. 72 i 607, ili mini bus A1, koji staju ispred terminala.

Ukoliko idete mini busom A1, siđite na glavnoj železničkoj stanici. Kako odatle doći do naših kancelarija možete pogledati u odeljku „Dolazak sa autobuske ili železničke stanice“.

Ukoliko idete autobusom 72, siđite na stanici „Šest kaplara“ i pređite na tramvaj br 7 (pravac Ustanička). Siđite na stanici koja ima dva naziva: „Radio industrija“ ili “Koste Trifkovića, na Zvezdari, pređite ulicu i krenite peške pravo u smeru suprotnom od centra grada. Skrenite u prvu ulicu levo (ulica Koste Trifkovića), pa zatim u prvu desno (ulica Ruže Jovanović). Idite uzbrdo ulicom Ruže Jovanović do Žabljačke ulice (treća ulica levo), skrenite levo i uđite u Žabljačku ulicu. Kada stignete do kraja ulice, skrenite desno i idite do poslednje zgrade, gde se nalaze prostorije Fondacije Tempus.

Ukoliko idete autobusom 607, siđite na stanici „Gradska opština Novi Beograd“, pređite ulicu i u suprotnom smeru uđite u autobus 17 (smer Konjarnik) i idite do poslednje stanice. Odatle možete ići jednu stanicu autobusom 50 (ili pešice) do Bulevara kralja Aleksandra. Kada izađete iz autobusa, pređite ulicu i krenite pešice u pravcu centra grada. Zatim skrenite desno u ulicu Koste Trifkovića, pa zatim u prvu desno (ulica Ruže Jovanović). Idite uzbrdo ulicom Ruže Jovanović do Žabljačke ulice (treća ulica levo), skrenite levo i uđite u Žabljačku ulicu. Kada stignete do kraja ulice, skrenite desno i idite do poslednje zgrade, gde se nalaze prostorije Fondacije Tempus.

Do Fondacije sa železničke stanice možete doći tramvajem broj 7. i autobusom 46. Sa autobuske stanice možete doći tramvajem br. 7.

Ukoliko idete tramvajem br. 7, siđite na stanici koja ima dva naziva: „Radio industrija“ ili “Koste Trifkovića (bivši „Kluz“), na Zvezdari, pređite ulicu i krenite peške pravo u smeru suprotnom od centra grada. Skrenite u prvu ulicu levo (ulica Koste Trifkovića), pa zatim u prvu desno (ulica Ruže Jovanović). Idite uzbrdo ulicom Ruže Jovanović do Žabljačke ulice (treća ulica levo), skrenite levo i uđite u Žabljačku ulicu. Kada stignete do kraja ulice, skrenite desno i idite do poslednje zgrade, gde se nalaze prostorije Fondacije Tempus.

Ukoliko idete autobusom 46, siđite na stanici „Mite Ružića“ na Zvezdari i vratite se pešice unazad do Bulevara kralja Aleksandra. Zatim krenite pravo u suprotnom smeru od centra grada i na stanici „Mite Ružića“ sačekajte tramvaje 5, 6, 7 ili 14 i idite jednu stanicu. Kada siđete na stanici koja ima dva naziva: „Radio industrija“ ili “Koste Trifkovića, na Zvezdari, pređite ulicu i krenite peške pravo. Skrenite u prvu ulicu levo (ulica Koste Trifkovića), pa zatim u prvu desno (ulica Ruže Jovanović). Idite uzbrdo ulicom Ruže Jovanović do Žabljačke ulice (treća ulica levo), skrenite levo i uđite u Žabljačku ulicu. Kada stignete do kraja ulice, skrenite desno i idite do poslednje zgrade, gde se nalaze prostorije Fondacije Tempus.

Do Fondacije Tempus iz centra grada možete doći tramvajima 5, 6, 7, 14 i autobusom 79.

Ukoliko idete nekim od tramvaja, siđite na stanici koja ima dva naziva: „Radio industrija“ ili “Koste Trifkovića na Zvezdari, pređite ulicu i krenite peške pravo. Skrenite u prvu ulicu levo (ulica Koste Trifkovića), pa zatim u prvu desno (ulica Ruže Jovanović). Idite uzbrdo ulicom Ruže Jovanović do Žabljačke ulice (treća ulica levo), skrenite levo i uđite u Žabljačku ulicu. Kada stignete do kraja ulice, skrenite desno i idite do poslednje zgrade, gde se nalaze prostorije Fondacije Tempus.

Ukoliko dolazite autobusom 79, siđite na stanici „Mite Ružića“ na Zvezdari i vratite se pešice unazad do Bulevara kralja Aleksandra. Zatim krenite pravo u suprotnom smeru od centra grada i na stanici „Mite Ružića“ sačekajte tramvaje 5, 6, 7 ili 14 i idite jednu stanicu. Kada siđete na stanici koja ima dva naziva: „Radio industrija“ ili “Koste Trifkovića” na Zvezdari, pređite ulicu i krenite peške pravo. Skrenite u prvu ulicu levo (ulica Koste Trifkovića), pa zatim u prvu desno (ulica Ruže Jovanović). Idite uzbrdo ulicom Ruže Jovanović do Žabljačke ulice (treća ulica levo), skrenite levo i uđite u Žabljačku ulicu. Kada stignete do kraja ulice, skrenite desno i idite do poslednje zgrade, gde se nalaze prostorije Fondacije Tempus.

Do Fondacije možete doći autobusima 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 i 311.

Poslednja stanica autobusa 302, 303, 304, 305, 306, 307, 311 je u Bulevaru Kralja Aleksandra, a 309 je kod Cvetkove pijace. Kada izađete iz autobusa, pređite ulicu i krenite pešice u pravcu centra grada. Zatim skrenite desno u ulicu Koste Trifkovića (na prvom semaforu), pa zatim u prvu desno (ulica Ruže Jovanović). Idite uzbrdo ulicom Ruže Jovanović do Žabljačke ulice (treća ulica levo), skrenite levo i uđite u Žabljačku ulicu. Kada stignete do kraja ulice, skrenite desno i idite do poslednje zgrade, gde se nalaze prostorije Fondacije Tempus.

Ukoliko dolazite autobusom 309, siđite na pretposlednjoj stanici koja ima dva naziva: „Radio industrija“ ili “Koste Trifkovića na Zvezdari, vratite se unazad do prvog semafora i uđite u ulicu Koste Trifkovića, pa zatim u prvu desno (ulica Ruže Jovanović). Idite uzbrdo ulicom Ruže Jovanović do Žabljačke ulice (treća ulica levo), skrenite levo i uđite u Žabljačku ulicu. Kada stignete do kraja ulice, skrenite desno i idite do poslednje zgrade, gde se nalaze prostorije Fondacije Tempus.

Do Fondacije možete doći autobusima 17, 31 i 50.

Sva tri autobusa staju na stanici „Konjarnik“, koja je ujedno i poslednja stanica autobusima 17 i 31. Odatle možete ići jednu stanicu autobusom 50 (ili pešice) do Bulevara kralja Aleksandra. Kada izađete iz autobusa, pređite ulicu i krenite pešice u pravcu centra grada. Zatim skrenite desno u ulicu Koste Trifkovića(na semaforu), pa zatim u prvu desno (ulica Ruže Jovanović). Idite uzbrdo ulicom Ruže Jovanović do Žabljačke ulice (treća ulica levo), skrenite levo i uđite u Žabljačku ulicu. Kada stignete do kraja ulice, skrenite desno i idite do poslednje zgrade, gde se nalaze prostorije Fondacije Tempus.

Do Fondacije možete doći autobusima 20, 46 i 79.

Ukoliko idete autobusom 20, siđite na stanici koja ima dva naziva: „Radio industrija“ ili “Koste Trifkovića na Zvezdari, pređite ulicu i krenite peške pravo. Skrenite u prvu ulicu levo (ulica Koste Trifkovića), pa zatim u prvu desno (ulica Ruže Jovanović). Idite uzbrdo ulicom Ruže Jovanović do Žabljačke ulice (treća ulica levo), skrenite levo i uđite u Žabljačku ulicu. Kada stignete do kraja ulice, skrenite desno i idite do poslednje zgrade, gde se nalaze prostorije Fondacije Tempus.

Ukoliko idete autobusima 46 ili 79, siđite na stanici „Mite Ružića“ i sačekajte autobus br. 20, a njim idite jednu stanicu koja ima dva naziva: „Radio industrija“ ili “Koste Trifkovića (bivši „Kluz“), na Zvezdari (ili pešice jer je u pitanju jedna stanica). Zatim pređite ulicu i krenite peške pravo. Skrenite u prvu ulicu levo (ulica Koste Trifkovića), pa zatim u prvu desno (ulica Ruže Jovanović). Idite uzbrdo ulicom Ruže Jovanović do Žabljačke ulice (treća ulica levo), skrenite levo iuđite u Žabljačku ulicu. Kada stignete do kraja ulice, skrenite desno i idite do poslednje zgrade, gde se nalaze prostorije Fondacije Tempus. Alternativno, možete ići pešice do Bulevara kralja Aleksandra i tu sačekati tramvaje 5, 6, 7 i 14, kojima možete ići jednu stanicu, koja ima dva naziva: „Radio industrija“ ili “Koste Trifkovića na Zvezdari.

NAPOMENA: Cene karata u gradskom prevozu su 89 dinara ako je kupite na kiosku i 150 ako kupite u autobusu. Ukoliko menjate prevoz, najbolje je da kupite kartu za vožnju od 90 minuta, koja košta isto kao i obična karta za jednu vožnju.